дефиниция за

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

Способност да се намира, преценява, използва и произвежда правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници и умения за ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора в онлайн среда.

Кои сме ние?


Коалицията за развитие на медийната грамотност на българските деца обединява организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество:

Център за култура и дебат „Червената къща“, Асоциация на европейските журналисти в България, Център за приобщаващо образование, Заедно в час, Училища.бг, „Национална мрежа за децата", Национален център за безопасен интернет в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация “Родители”, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“ BlueLink, DigitalKidz, Обществен съвет към Пето основно училище „Митьо Станев” - Стара Загора.

Коалицията е отворена за присъединяване на всички организации, които подкрепят мисията и имат дейност в областта на образованието.

Мисия


Коалицията работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс. Целта е да се гарантира сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене и творческите им заложби в дигитално-медийния свят.

Какво целим?


^ Развиване на базисна дигитално-медийна грамотност от начална образователна степен до завършване на средното образование.
^ Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.).
^ Популяризиране на значението на дигитално-медийната грамотност сред различни целеви групи (родители, учители, медии и по-широката общественост).

Как медийната грамотност помага на децата?


^ Развиват умения за критично мислене и работа в екип, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.
^ Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.
^ Разпознават фалшива и манипулирана информация и лъжливи внушения.
^ Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.
^ Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.
^ Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.
^ Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.
November 13, 2018

Коалицията за медийна грамотност организира обучения за учителите за новите часове по медийна грамотност

August 29, 2018

Медийната грамотност трябва да бъде интегрирана в цялостния учебен процес

Коалицията за медийна грамотност в образованието оценява като положителна стъпка  решението на Министерството на образованието и науката за въвеждане на часове по медийна грамотност в часа […]
July 19, 2018

Европейски изследователски център настоява за ранно развиване на дигитално-медийна грамотност у децата

Развиването на дигитално-медийна грамотност у децата от най-ранна възможна възраст става все по-спешна задача за училищата и учителите. Това е първата от поредица препоръки, отправени от […]

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!

За контакт:
Кристина Христова
тел. 0899 81 76 59
info@gramoten.li

 
logo_safnet
roditeli
Logo-digitalkidz
Logo_ARC-01
RH_logo_160x160
logonmd
Училища.бг
LOGO-AEJ
1
2
zaednovchas
edubulgaria2030
Logo_Envision_Big
OBR Logo medium white
Untitled