Дни на медийната грамотност 2020

Включете се с ваше събитие в Дните на медийната грамотност:

Ако предвиждате събитие, урок, родителска среща, ученически конкурс или др. , което цели да повиши медийната грамотност и уменията на младежите да различават вярната от фалшивата информация в интернет, то тогава ви каним да се включите в Дните на медийната грамотност 2020.

Какво трябва да направите:

Опишете събитието, което предвиждате, каква е целта му и очакваните резултати, за кога е планирано и към кого е насочено. Изпратете ни тази кратка информация заедно с посочено лице за контакт.

Какво ще направим ние:

Ще включим вашето събитие в официалния календар на Дните на медийна грамотност и ще го популяризираме през всичките си медийни и партньорски канали.

Вашето училище/организация ще стане част от общността Дигитални звезди, които ще популяризираме през кампанията. В тази общност може да споделят добри практики. Ако решите да направите още една крачка напред, можете да се присъедините и към Коалицията за медийна грамотност.

За контакти и повече информация: info@gramoten.li