Untitled-2-02

Кои сме ние?

Untitled-2-03

Мисия

Untitled-2-04

Цели

Untitled-2-01

Как помага на децата?

Коалицията за развитие на медийната грамотност на българските деца е неформално доброволно обединение от организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество.

Коалицията е отворена за присъединяване на всички организации, които подкрепят мисията и имат дейност в областта на образованието.
Коалицията работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.

Целта е да се гарантира сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене и творческите им заложби в дигитално-медийния свят.
 • Развиване на базисна дигитално-медийна грамотност от начална образователна степен до завършване на средното образование.
 • Изграждане на партньорства и сътрудничество с всички организации и институции, които имат отношение към образованието и медийната грамотност в България (министерства, неправителствени организации, медии и др.).
 • Популяризиране на значението на дигитално-медийната грамотност сред различни целеви групи (родители, учители, медии и по-широката общественост).
 • Развиват умения за критично мислене и работа в екип, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.
 • Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.
 • Разпознават фалшива и манипулирана информация и лъжливи внушения.
 • Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.
 • Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.
 • Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.
 • Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.
 • ЧЛЕНОВЕ


   

  Център за приобщаващо образование

  +359 2870 20 63


  Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде приобщено и ценено. Център за приобщаващо образование работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца.

  Национален център за безопасен интернет

  02973 3000


  Българският Център за безопасен интернет действа от 12 години с частичната финансова подкрепа на европейските програми "Безопасен интернет" и от 2014 г. - "По-добър интернет за децата". Той се координира от неправителствената Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в партньорство с Асоциация "Родители" и рекламна агенция ДеКони.

  Асоциация Родители

  02 944 17 99


  Нашата мисия е: Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Нашите основни цели са: Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

  DigitalKidZ®

  +359 2 405 30 34


  Фондация “Дигиталните деца” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, което осъществява дейността си в съответствие с българското и международното право, както и в сътрудничество с български, чуждестранни и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни ценности.

  Център за култура и дебат „Червената къща"

  0885 828 532


  От откриването си през 2004 г. Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ се утвърди като дом на независимите артисти в България и място, в което свободно се обсъждат най-важните и актуални социални, политически и културни въпроси.

  Центърът е първото пространство за публичен дебат и първото независимо пространство за изкуство, култура, социални практики и психодрама в България. Намира се в бившия дом ателие на големия български скулптор от началото на XX-ти век Андрей Николов. Още с изграждането си през 1926–1928 къщата се превръща в средище на интелектуалци и млади творци, с които Андрей Николов обменя идеи и споделя ателиета си за работа. Днес сградата е паметник на културата от национално значение.

  УЧИЛИЩА.БГ

  +359 883 34 85 58


  Екипът на образователният портал “Училища.bg“ събира в себе си хора с различен опит, мироглед и виждане. Ние сме учители, ученици, родители и всички, които имат и искат да споделят. Ние стъпваме върху собствения си опит и се стремим да съчетаем в едно работеща традиция и успешна иновация. Присъединете се, споделете Вашата добра новина или практика, заедно да застанем зад общата ни цел: „Училището и детската градина да имат реална основа, която всеки да надгражда и развива спрямо своя възглед и мироглед“.

  Асоциация на европейските журналисти - България

  +359884362843


  Мисия

  Ние сме тук защото има нужда от нас. Ние сме професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа. Нашата цел е да се грижим за подобряване на медийната среда и качеството на журналистиката в България и да подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.

  Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. Организацията е създадена през 2010 г.

  Център за творческо обучение

  0882 506 425


  Ние сме експерти в областта на образователните технологии, обучението на учители и сме единствен представител на Space Camp Turkey в България. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

  Envision

  0892 208 167


  Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.

  За да бъде постигнато това системата е проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите. Продуктът е разделен на три основни части – презентационна, административна и публичен портал.

  Образование без раници

  088 99 15 835


  „Образование без раници“ (ОбР) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. ОбР цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в Интернет.

  Заедно в час

  +359 02 988 06 88


  ВИЗИЯТА НИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
  е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите.

  МИСИЯТА НА “ЗАЕДНО В ЧАС”
  е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосроч

  Уча в Пловдив

  0887271712


  Ние сме експерти в областта на образователните технологии, обучението на учители и сме единствен представител на Space Camp Turkey в България. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

  Образование България 2030

  0899 510 520


  Нашата мисия
  Обединяваме усилията на повече от 40 организации от публичния, частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследяваме развитието на ключови показатели в образователната система, популяризираме добри практики и се застъпваме за промени на политики.

  Национална мрежа за деацата

  02 988 82 07


  НАШАТА МИСИЯ
  Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

  НАШИТЕ ЦЕЛИ
 • Развитие на политики за деца и семейства;
 • Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;
 • Развитие на модел за участие на деца;
 • Развитие на Национална мрежа за децата;
 • Повишаване на нейния капацитет;
 • Утвърждаване на обществения образ на Национална мрежа за децата.
 • Мрежа за гражданско действие

  +359 88 88 16 830


  БлуЛинк е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценносттие на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си като насърчава стратегическото ползване на интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.

  Фондация Приложни изследвания и комуникации

  +359 2 973 3000


  Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация „ПИК”) е организация с нестопанска цел, създадена в София през 1991 г., с цел:

 • да подпомага международното и междурегионалното сътрудничество и да повишава капацитета на неправителствените организации и публично-частните агенции, като се основава на възможностите, които предлагат новите медийни и информационни технологии;
 • да допринася за развитието нa общество, основано на знанието, в страните от Югоизточна Европа;
 • да насърчава конкурентоспособността и икономическия растеж в региона, чрез популяризиране на иновативни решения и подпомагане трансфера на нови технологии и ноу-хау.
 • Сдружение "Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ"

  +359 877 85 77 33


  Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” е свързан с пълноценната социализация и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на творческия им потенциал. Всички дейности в него са фокусирани върху създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, базирано на концепцията „деца помагат на деца”.