Ресурси

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Център за безопасен интернет

Национално представително изследване “Децата на България онлайн”, 2016 г.

Доклад 1 – “Рискове и вреди”

Доклад 2 – “Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца”

Доклад 3 – “Родителска подкрепа за развитие на дигиталните умения на децата”

Обобщителен доклад по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ – 2016 г.

Обобщителна презентация по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ – 2016 г.

Децата от 0 до 8 години и дигиталните технологии

Децата до 8 години и дигиталните технологии

Децата до 8 години и дигиталните технологии – една година по-късно

2. Институт Отворено общество-София

Индекс на медийната грамотност 2018

Ама вярно ли? Предпоставки за медийна грамотност и способност на Европа да се справи с феномена „пост-истина“