Кадри от работата с ученици в 30. СУ "Братя Миладинов", 90. СУ "Генерал Хосе де сан Мартин" и ПЕГ "Йоан Екзарх", гр. Враца

Апробация на методика за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите в 30 СУ "Братя Миладинови", гр. София

Работа по методиката в 30. СУ "Братя Миладинови"

Апробация на методика за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите в 90. СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"

Работа по методиката в 90. СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин

Апробация на методика за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите в ПЕГ "Йоан Екзарх" гр. Враца

Работ по методиката в ПЕГ "Йоан Екзарх" гр. Враца

Проекрно базирано обучение за развиване на дигитално-медийни умения на гимназистите

1. Формулиране на съществен проблем от реалния свят

Проекрно базирано обучение за развиване на дигитално-медийни умения на гимназистите

3. Рефлексия, обратна връзка, критична оценка

Проекрно базирано обучение за развиване на дигитално-медийни умения на гимназистите

2. Дългосрочно проучване _ изследване

Проекрно базирано обучение за развиване на дигитално-медийни умения на гимназистите

4. Достигане до решение във формата на публичен продукт

Снимки: Личен архив на учителите, взели участие в разработването на методиката

Scroll to Top
Scroll to Top