Политика за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които \“Коалиция за развитие на медийната грамотност\“ събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги”) съгласно предмета си на дейност.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

1. Обща информация

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Като организатор на събития, \“Коалиция за развитие на медийната грамотност\“ събира и обработва лични данни със следните цели:

 • Регистрация за събития.
 • Изпращане на информация (по имейл) за събитието, за което сте се регистрирали.
 • Изпращане на бюлетин (по имейл) с информация за предстоящи събития и възможности за регистрация. Неговото съдържание е изцяло свързано с предстоящите ни събития и възможности, от които можете да се възползвате, като абониран. От него можете да се отпишете, като се свържете с нас на посочените данни за контакт, или използвате бутона “Отписване”.

Регистрационни данни (като име, фамилия, телефон, имейл адрес, фирма, в която работите, длъжност, която заемате), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонамент за бюлетин съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.

Обработваме вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • За регистрацията и допускането ви до събитията, които \“Коалиция за развитие на медийната грамотност\“ организира;
 • За да ви изпращаме имейл бюлетини с информация за наши предстоящи събития.

3. Какви лични данни събираме от вас

Във формата, чрез която се въвеждат лични данни ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Всички данни, които събираме, са с цел легитимиране на вашата регистрация за наше събитие: Имена, телефон, имейл адрес, фирма, длъжност и данни за фактуриране – на фирма или частно лице в зависимост от вашия избор.

Данни, свързани с имейл бюлетините

Вие сами и доброволно се абонирате за имейл бюлетина, който предлагаме. Този абонамент може да бъде прекратен във всеки един момент, когато ни пишете с желание за отказ на info@gramoten.li или изберете бутон Unsubscribe най-долу под всеки мейл, който ви пращаме.

4. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, \“Коалиция за развитие на медийната грамотност\“ приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим високо качество на събитията ни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

5. Вашите права

Вашето право на достъп и получаване на информация

 • Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
 • Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
 • С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
 • В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате “\“Коалиция за развитие на медийната грамотност\“ да коригира всякакви неточности в личните ви данни.

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право “да бъдеш забравен”)

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • Личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • В случай, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • Ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • В случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни.

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса на info@gramoten.li

6. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация –  септември 2018 г.

Scroll to Top
Scroll to Top