На 11 октомври, вторник, Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Коалицията за медийна грамотност организират експертна среща, на която ще бъдат очертани предизвикателствата, перспективите и добрите практики в развиването на медийна грамотност на гражданите в България и Германия. Събитието ще се проведе в хибриден формат от 10:00 часа и ще бъде излъчено на живо в страницата на Коалицията във Facebook.

Фокус на дискусията ще бъде поставен и върху изясняването на значението и ролята на различните заинтересовани страни в разработването и изпълнението на политиката за медийна грамотност, развивана, от една страна, от Европейския съюз, и от друга – на национално ниво.

Срещата ще се проведе в две сесии с обща продължителност 180 минути и кратка пауза помежду им:

  • изложения/презентации на панелистите – експерти от Германия и България, и модерирана дискусия помежду им
  • кръгла маса с участието на всички присъстващи представители на Съвета по медийна грамотност, Коалицията за медийна грамотност и индивидуално поканени лица с интерес и опит в областта

Наблюдаващите на живо излъчването на събитието онлайн също ще могат да отправят въпроси чрез Sli.do и функцията за коментари във Facebook.

Представяне на панелистите:

Янис Хан

Янис Хан (Jannis Hahn) е научен сътрудник и докторант в катедрата по училищна педагогика във Вюрцбургския университет „Юлиус-Максимилианс“. Между 2017 и 2018 г. той е гост-лектор в Университета в Олбани в Държавния университет в Ню Йорк.

Янис е асоцииран член на Германското дружество за образователни науки (DGfE) – секция за медийно образование, секция за училищно образование, и на Германската асоциация за изследване на образованието (GERA) – отдел Медийно образование, отдел Училищна педагогика. Той е член на Националната асоциация за обучение по медийна грамотност (NAMLE) и на групата за подкрепа на Академията за политическо образование (ApB).

Изабела Шмит

Изабела Шмид (Isabella Schmid) e ръководител на проектите за медийна грамотеност (Medienkompetenz) на Bayerischen Rundfunks Bayerischer Rundfunk – Баварския обществен радио- и телевизионен оператор, базиран в Мюнхен, член на консорциума на обществените радио- и телевизионни оператори в Германия ARD, заместник-председател на борда на Listening Foundation и член на борда на Mediencampus Bayern.

От 1984 г. работи като репортер и редактор в Bayerischer Rundfunk. През 1988 г. заминава за САЩ, за да работи и учи. От 1998 г. работи като главен редактор, първоначално за регионалната програма в Мюнхен и Горна Бавария, а от 2012 г. е ръководител на проекти за медийна компетентност.

Иван Вълчанов

Д-р Иван Вълчанов е преподавател и главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство. Той е доктор по „Медии и комуникации“ с дисертационен труд на тема „Идентификация на журналистическата професия в конвергентна медийна среда“ и има дългогодишен медиен и журналистически опит в печатни и онлайн издания. Научните му интереси са в сферата на медийното образование, иновациите в медиите и трансформациите на журналистическата професия. Част е от екипа на катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС, който през 2022 г. провежда проучване и работи върху монография за учителските нагласи и практики по отношение на изучаването на медийна грамотност в средните училища.

Пролет Велкова

Пролет Велкова e дългогодишен журналист – най-напред в БНР радио, където започва журналистическата си кариера като водеща на едно от първите публицистични предавания в националното радио, а в последствие и към днешна дата в “Дарик радио” – най-голямата частна радиостанция.

Пролет Велкова е участник и инициатор на различни граждански дейности в областта на демократичните ценности, медиите, човешките права, образованието, екологията. Избрана е за член на Етичната комисия в електронните медии в нейния първи състав и е отличавана с множество награди от журналистическата колегия и граждански организации.

От 2022 г. е член на Съвета за електронни медии.

Иглика Иванова

Иглика Иванова е магистър, докторант и хоноруван преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Присъединява се към Коалицията за медийна грамотност през 2019 г., а от 2022 г. е член на управителния съвет на организацията. Участва в разработването на проектите и програмите на Коалицията в областта на формалното и неформалното образование, организирането и провеждането на ежегодната кампания “Дни на медийна грамотност” и националните конференции на организацията, води обучения за преподаватели, разработва образователни ресурси, провежда проучвания в областта на медийната и информационната грамотност и цифровите умения. Има научни публикации и представя както на тема медийна грамотност, така и относно отговорността на онлайн платформите и мерките за премахване на незаконно и вредно съдържание онлайн на ниво Европейски съюз.

През 2021 г. Иглика става член на Експертния съвет за медийна грамотност към Министерството на културата, а понастоящем е заместник-директор на Media Education Lab към University of Rhode Island, Kingston, RI.

Панелната дискусия и кръглата маса ще бъдат модерирани от Антоанета Василева и Иглика Иванова – членове на УС на Коалицията за медийна грамотност

Още по темата:

Акценти от конференцията „Медийна грамотност срещу дезинформацията“

Граждански сектор, бизнес, институции, медии и международни организации си дадоха среща на национална конференция за медийната грамотност

Вижте още:

Иван Вълчанов за мястото на медийната грамотност в образованието

Видеоинтервю с Янис Ханс – преподавател и главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство – след участието му в конференцията „Добри практики в развиването на медийната грамотност в Германия и в България. Експертна среща“, организирана от Коалицията за медийна грамотности и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, октомври 2022 г., София.

Това видео е създадено с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Янис Хан за значението на медийната грамотност 

Видеоинтервю с Янис Ханс – научен сътрудник и докторант към катедрата по училищна педагогика във Факултета по хуманитарни науки на Вюрцбургския университет – след участието му в конференцията „Добри практики в развиването на медийната грамотност в Германия и в България. Експертна среща“, организирана от Коалицията за медийна грамотности и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, октомври 2022 г., София.

Това видео е създадено с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Пролет Велкова (СЕМ) за ролята на медийната грамотност 

Видеоинтервю с Пролет Велкова – журналист, радиоводеща, член на Съвета за електронни медии, след участието ѝ в конференцията „Добри практики в развиването на медийната грамотност в Германия и в България. Експертна среща“, организирана от Коалицията за медийна грамотности и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, октомври 2022 г., София.

Това видео е създадено с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Иглика Иванова за заинтересованите страни в областта на медийната грамотност 

Видеоинтервю с Иглика Иванова – член на УС и проектен мениджър на Коалицията за медийна грамотност с фокус върху европейската и националната политика в областта на медийната грамотност  – след участието ѝ в конференцията „Добри практики в развиването на медийната грамотност в Германия и в България. Експертна среща“, организирана от Коалицията за медийна грамотности и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, октомври 2022 г., София.

Това видео е създадено с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Глобална кампания на Friedrich Naumann Foundation for Freedom 2022

Европа е изправена пред множество сериозни предизвикателства: Руска агресия срещу Украйна и пандемията от Covid-19 представляват най-новите кризи, които имат пагубни последици върху живота на хората и нашия либерален ред. В рамките на собствените му граници антидемократичният популизъм и нелибералните развития поставят на изпитание самоопределението на ЕС като „общност на ценностите“. В новия световен ред, който се характеризира със стратегическо съперничество между авторитарни държави от една страна и либерални демокрации от друга, това са тревожни сигнали. Следователно дали Европа ще успее да се изправи пред тези предизвикателства е от глобално значение. ЕС трябва да покаже, че свободните и демократични общества са най-добре подготвени да се справят с големи предизвикателства.

Scroll to Top
Scroll to Top