Дни на медийната грамотност 2019

Примерни програми за училищата


Дни на медийната грамотност 2019

Примерни програми за училищатаПрез 2019 г. Коалицията за медийна грамотност в образованието отново провежда Дните на медийната грамотност. Целта на кампанията е да популяризира необходимостта от въвеждането на медийната грамотност в образованието, както и развитието на критичното мислене и творческите заложби на децата в дигитално-медийния свят.

Включете се в Дните на медийната грамотност като използвате една или няколко от предложените дейности в програмата ни или като осъществите ваша собствена идея. Изпратете ни информация за програмата, с която ще отбележите Дните на медийната грамотност, снимки и новина за това как е минало събитието, и ние ще ги популяризираме в рубриката „Дигитални звезди“, които подкрепят медийната грамотност в образованието.

Вие може да се включите в Дните на медийната грамотност в образованието като:

I. Проведете избран от вас час с една от предложените методики за медийна грамотност, в зависимост от образователната степен:
1. План за урок за 1-4 клас - дигитално-медийна грамотност: Целта на урока е учениците да се запознаят с някои основни принципи, свързани с различните дигитални компетентности.
2. Презентация към План за урок за 1-4 клас: С тази презентация може да запознаете децата с уменията и да ги насочите да мислят върху тези, които ще им помогнат при използването на интернет
3. План за урок за 5-12 клас - дигитално-медийна грамотност: Целта на урока е учениците да изведат някои основни принципи, свързани с различните дигитални компетентности. Съдържа казус за всяка от областите на компетенции, който да помогне на децата да изведат сами важните правила, свързани с дадената компетентност .
4. Презентация към План за урок за 5-12 клас: Примерна презентация, която може да използвате директно в час.