Организирането на пълноценен учебен процес от разстояние и провеждането на учебни занятия онлайн – в синхронна или асинхронна форма – изисква специфичен подход (управление на времето, методи на преподаване, взаимодействие и оценяване) и умения за използването на различни цифрови инструменти, които ще допринесат за ангажирането, въвличането и сътрудничеството на учениците. Пренасянето на познатите и утвърдени методи от работата с ученици в класната стая във виртуална среда не е добро решение от гледна точка на взаимодействието между участниците в процеса и поддържането на интереса и концентрацията на учениците, което важи в още по-голяма степен за онези от тях, които поначало имат по-ниска мотивация по отношение на ученето. Това може да представлява сериозно предизвикателство, особено при липсата на системна подготовка за провеждането на учебен процес в различни условия и чрез различни методи.

В тази секция ще откриете инструменти, които ще ви помогнат в работата ви като преподаватели в условията на дистанционно обучение в онлайн среда, но които можете да използвате и в традиционната класна стая. Повечето от тях са онлайн базирани – не се налага да сваляте и инсталирате софтуер, а използването им е безплатно и до голяма степен интуитивно (поради сходства в концепцията и/или дизайна). Подборът им е направен след тестването им (в уебинари, работилници и учебни занимания) и по препоръка на учители и обучители в различни краища на света. В описанието на всеки инструмент са представени някои от основните му функции, начини и идеи за приложението му за образователни цели. Добавено е и демонстрационно видео, така че още по-бързо да се ориентирате в стъпките при употребата им.

Ако използвате инструмент (приложение, услуга), които преценявате като ефективни, но не откривате тук, споделете с нас своите предложения.

Винаги, когато използвате съдържание, което не е включено в учебните помагала, по които работите, посочвайте източниците си, като се придържате към основните елементи на библиографското представяне на цитирани информационни ресурси - автор, заглавие, издание, година, url (в случай, че сте използвали ресурси, достъпни онлайн). Изисквайте същото от учениците, независим от възрастта им (за по-малки ученици не е необходимо да спазват конкретен стандарт - по-важно е да проверят и посочат всички елементи). Ако сте им дали за задание да подготвят презентация или постер или да заснемат видео, изпълнението му трябва да включва пълно и подробно описание на използваните ресурси. Google и Wikipedia НЕ са източници - в тях търсим и откриваме информация по различни теми, така че при използване и цитиране трябва да бъдат посочени конкретни сайтове, статии, видеоклипове и т.н. с точен адрес (url), автор, заглавие, дата на публикуване и дата на посещение.

(Използването на Wikipedia не трябва да се заклеймява - по-важното е да обясните на децата, че статиите в Wikipedia могат да бъдат добра отправна точка за проучване и подбор на източници, тъй като под всяка статия са представени използваните за написването й източници). По този начин учениците ще се научат да бъдат по-внимателни, взискателни и критични при избора на източници на информация и да цитират коректно тези източници, което ще им бъде от полза за развитието на информационната им грамотност и за следващите етапи от образованието им.

Padlet е един от най-лесните за използване и същевременно функционални инструменти за организиране на учебно съдържание, провеждане на проектни дейности и каталогизиране на информация. Безплатно за използване до определен брой проекти (3), приложението е достъпно за поканените участници в даден проект и без да са се регистрирали. За да поканите участници, трябва просто да споделите генерираната при създаването на проекта, по който работите, връзка.

Можете да създадете проект в един от следните шест формата (но имате възможност и да сменяте формата с друг на всеки етап, колкото пъти пожелаете): stream (разполагате отделните кутийки със съдържание една под друга по познатия от Facebook начин); grid (съдържанието се позиционира в редици); shelf (съдържанието се организира в колонки); map (съдържанието се „закачва“ към избрани точки от картата на света); canvas (имате пълна свобода да разполагате и размествате отделните кутийки със съдържание както намерите за добре, като го организирате по теми и категории); timeline (съдържанието се позиционира върху хоризонтална линия – например исторически събития в хронологически ред). Във всяка кутийка може да се вмъква и закачва всякакво съдържание (текст, изображения, файлове, видео и т.н.). Участниците могат да добавят коментари, но не могат да редактират създаденото от вас съдържание).

За повече идеи относно възможните приложения на Padlet разгледайте секцията Галерия в Padlet.com. Освен в предпочитания от вас браузер, можете да използват Padlet и на мобилно устройство (след като го свалите и инсталирате).

Jamboard е цифрова интерактивна дъска, част от пакета с инструменти Google Workspace. Подобно на Padlet, позволява включване на голям брой участници в общи проекти. Отличава се с много семпъл и интуитивен дизайн и ограничен набор от функции, които са повече от достатъчни за провеждане на практически занимания и за ангажиране на учениците в учебния процес. Във всеки отделен проект може да бъдат добявани отделни страници – например една страница за един участник или за група от участници, които работят в сътрудничество.

Освен през браузер, можете да използвате Jamboard и от мобилно устройство (след като го свалите от Google Play).

Framapad е онлайн услуга за текстообработка и съвместна работа на френската компания Framasoft, която разработва и предлага безплатни приложения, които могат напълно да заместят инструментите на Google Workspace и се отличават с качествено различен подход (и принципи) по отношение на поверителността на личните данни на потребителите. Ако сте използвали Google Docs, няма да срещнете никакви трудности в работата с Framapad.

Използването на Framapad не изисква регистрация. Просто създайте нов проект и изпратете URL адреса на документа до хората, които желаете да го виждат и да могат да го дописват и редактират. Участниците могат да работят по един и същ текст в реално време, като за разграничаване всеки избира различен цвят от палитрата и се вписва с името си или с псевдоним (това може да бъде добро решение за ученици, които се притесняват от съучениците си и поради това не участват активно в практическите занимания – важното е вие да знаете кое дете стои зад съответния псевдоним).

Данните и модификациите се запазват автоматично и незабавно се виждат във всички браузъри, показващи страницата. Можете да импортирате (внасяте) или експортирате (запазвате) документа в няколко формата (TXT, HTML, ODF, PDF), както и да го „заключвате“ за редакция за определени участници, или да възстановите предишна версия, отменяйки направените от вас или от някой друг промени. Подобно на Google Docs и Microsoft Word, Framapad позволява прикачване на бележки/коментари към отделни думи или пасажи в текста. Освен това от Настройки може да бъде отключена странична лента за чат

Теоретично възможният брой едновременно участващи в един споделен документ на Framapad е неограничен.

Важно: освен ако не зададете друг срок (от Настройки), създадените документи се самоизтриват автоматично, след като не са били редактирани през последните 30 дни.

Miro представлява интерактивна бяла дъска с неограничени размери и значителен набор от инструменти и приложения. Богатата функционалност и интерфейсът на Miro биха могли първоначално да предизвикат известен смут у хората с по-скромен опит в използването на такъв тип програми и услуги. Струва си да му дадете шанс, защото след като подберете и свикнете с подходящите за целите ви функции, ще установите, че работата с Miro е лесна, творческа и вдъхновяваща.

В допълнение към многото функции и разнообразни системи за проектни дейности от всякакъв тип, голямо предимство на Miro дава библиотеката с обучителни ресурси, предоставени от разработчиците на услугата на нейните потребители, независимо дали използват платена или безплатната й версия. За занимания в класната стая, била тя училищна стая или виртуална стая, особено подходящи са следните формати: концептуална карта (concept map) и мисловна карта (mind map), визуализация на процеси (flowchart), организиране на дейностите в колективи (team alignment map), събиране и организиране на идеи и предложения (brainwriting, stickies packs)

Подобно на Padlet, безплатната версия на Miro позволява на регистрираните участници да създадат до три отделни проекта. Освен във версии за браузер и за всички мобилни устройства, Miro се предлага и под формата на Windows приложение.

Hypothes.is е онлайн инструмент за социални анотации, чрез който потребителите могат да коментират и дискутират всяко съдържание, публикувано в уебсайтове, блогове, онлайн списания и новинарски медии, както и pdf документи. Hypothes.is позволява на потребителите да създават отделни групи (с различни участници във всяка), за да споделят онлайн текстове, ресурси, връзки и анотации. Може да се използва и за водене на бележки, видими единствено за техния автор, но основното му предназначение е съвместното участие чрез споделяне на разсъждения, аргументи и контрааргументи, отнасящи се до конкретна научна, журналистическа или друг вид публикация.

При провеждане на онлайн часове материалите към изучаваната тема могат да бъдат анотирани предварително, което да стимулира по-задълбочени, по-богати дискусии по време на часовете. Hypothes.is може да се използва в учебния процес и за организирането на т.нар. „флашмобове“ за социална анотация по теми от учебната програма или по въпроси от обществено значение, съобразено с възрастта на учениците. За целта представете накратко и споделете избрана публикация в началото на часа и определете времето, с което ще разполагат учениците, за да прочетат текста и да коментират отделни факти, твърдения, данни, мнения, изображения и пр., както и коментарите (аргументите) на своите съученици (а защо не и на преподавателя).

Чрез hypothes.is можете целенасочено да развиете уменията на учениците да правят проверка на източници на информация, да анализират медийни текстове критично, да водят дебат, да се изразяват по-добре в писмен вид. Най-лесният и удобен начин за използване на Hypothes.is е чрез инсталирането на разширението за браузера Google Chrome. Освен това може да се добави и под формата на bookmarklet за Firefox. Как да използвате услугата за pdf документи, които не са публикувани онлайн, е обяснено в наръчника Tutorials and How-Tos в секцията Помощ.

Подобно на Hypothes.is VideoAnt е уеб-базиран инструмент за социална анотация, който дава възможност за структурирана и аргументирана дискусия чрез коментари на видеосъдържание, споделено с група от хора. VideoAnt поддържа анотация на всеки обществено достъпен видео файл или видеоклип в YouTube – всичко, което трябва да направите, е да добавите адрес (url) на видеоклип, който искате да анализирате заедно с учениците, и по този начин да го вградите във VideoAnt, отключвайки функциите за коментари.

Добавянето на коментари става с един клик и автоматично стопира възпроизвеждането на клипа, като добавя към коментара и точния момент (минути и секунди), към който се отнася. По този начин учениците могат да оставят коментари не просто за цялото видео, а да анализират отделни елементи от него – какво им е направило впечатление, какво ги е изненадало или озадачило, как са се почувствали, какво според тях се опитва да каже или внуши създателят на видеото, какви фактологически или логически грешки е допуснал и т.н. Освен да публикуват коментари към видеото, учениците могат да добавят коментари и под коментарите на своите съученици.

VideoAnt е създаден от екипа за цифрово образование и иновации в Колежа по образование и човешко развитие към Университета на Минесота и може да се използва безплатно след регистрация. Опциите за споделяне на вече вградено видео са гъвкави, така че достъпът до коментарите да бъде ограничен до определени хора.

Flipgrid е безплатна видео дискусионна платформа на Microsoft, предназначена за преподаватели, давайки им възможността да виждат и чуват своите ученици и да насърчават забавното и подкрепящо социално обучение, презентационните, комуникационните и творческите умения на децата. Във Flipgrid преподавателите публикуват покани (задания) за дискусии и учениците отговарят на поставените им задачи или въпроси с кратки видеоклипове, независимо дали учат в клас или у дома.

След като настроите своя профил на преподавател във Flipgrid.com, най-напред трябва да създадете една или повече групи (например по предметите, които преподавате; или за всяка отделна паралелка), в които работите с вашия клас. Следващата стъпка е към отделна група да бъдат добавени една или повече теми (покана за представяне, въпрос, задание и т.н.). Присъединяването на ученици към група или тема става чрез изпращане на код. Групите са добър начин за преподавателите да добавят и организират множество теми на едно място и да ги споделят с учениците си, а темите могат да бъдат един или повече въпроси към изучаваното съдържание, на които учениците да отговорят, само че не в писмен вид, а чрез видеоклип с предварително избрано от учителя времетраене (напр. минута и половина, две или повече). Освен видео, учениците имат свободата да добавят текст, емоджита, да интегрират запис на екрана си и други удобни и интересни функции. За да предразположите учениците и да направите заниманията ви още по-забавни, самите вие можете да заснемете и монтирате кратко видео със заданието, което искате да изпълнят, или с представяне, в случай, че ще работите с нов клас.

Въпреки че е услуга на Microsoft, Flipgrid може да се използва и извън Microsoft Teams – можете да споделите проект с учениците си чрез директна връзка по имейл или в образователната платформа, която използва училището ви.

В по-голямата си част съдържанието, което съвременните деца консумират (и предпочитат), е визуално и/или аудиовизуално – статични и движещи се образи с или без звук. Снимките, илюстрациите и видеото имат способността да привличат и ангажират вниманието, да провокират различни емоции, да улесняват възприемането на информация (например чрез визуализиране на данни в таблици и инфографики, на процеси, на научни теории и пр.), поднесена под формата на реч или текст. Същевременно разбирането на визуалната информация изисква определени умения (визуална грамотност), подобно на разбирането на художествен и научен текст или на медийно съдържание. Като всички други умения и визуалната грамотност може и трябва да бъде развивана целенасочено – чрез анализ, оценка и не на последно място чрез създаване на такова съдържание.

Разполагаме с безброй достъпни и безплатни инструменти за тази цел – софтуер за обработка на снимки, за създаване на векторни или триизмерни изображения, за анимиране и т.н. Piktochart е един такъв инструмент, който не е замислен и предназначен специално за образователни цели, но има своето удобно и полезно приложение в учебния процес. Можете да го използвате ефективно и без да притежавате предишен опит със специализиран графичен софтуер, за да визуализирате по ефектен и разбираем начин учебното съдържание, което преподавате.

На първо време можете да започнете със създаване на постер или презентация, на план на урок, конспект с теми или на инфографика с данни, които искате учениците да анализират и използват. Огромните библиотеки от готови шаблони и елементи правят тази задача лесна и приятна. В допълнение, можете да демонстрирате възможностите и начина на работа с Piktochart на своите ученици, като ги насърчите да използват този или друг подобен инструмент за своите проекти.

Sli.do е приложение за взаимодействие между различните участници в конференция, семинар или обучение, независимо дали се провеждат присъствено или онлайн. Неговото основно предназначение е да ангажира и включи всички участващи, давайки им възможността да задават и отговарят на въпроси, да изразяват мнение и оценка, да проверяват знанията и нагласите си. Основните функции на Sli.do са бързите допитвания (гласувания) и викторини, изпращането на въпроси и отговори и анализирането на събраните данни в инфографики или в т.нар. облаци с думи.

Можете да използвате всяка от тези функции за стимулиране на участието на учениците, включително и най-вече онези от тях, които по една или друга причина не са толкова активни – за да ги насърчите да изразят позиция, да споделят идеи, да опишат как се чувстват (например да изразят в една дума – чрез предварително определена част на речта – емоция, оценка, качества на герой и т.н.), да демонстрират знания и интереси. Функцията Quiz (викторина) е добър начин за преговор на взетия материал в началото на часа. Можете предварително да подготвите няколко въпроса и да зададете ограничение на времето за отговор на всеки въпрос. Или да изберете един единствен въпрос, който да зададете чрез функцията Word cloud (облак от думи) – колкото повече участници отговорят по един и същи начин, толкова по-голям ще е размерът на думата в облака. Можете да задавате въпроси както с избираем, така и с отворени отговори.

Отправянето на въпроси и гласуването може да става анонимно, въпреки че може би ще искате да знаете кой ученик стои зад даден въпрос или отговор. Това, което можете да направите, е да предложите на всяко дете да си измисли псевдоним (или число), който да сподели единствено с вас в имейл и да използва всеки път в Sli.do. Използвайте функцията Open text poll, за да насърчите учениците да задават въпроси към вас (напр. „Задай въпроса, който се притесняваш да зададеш пред останалите ученици“) или да споделят кои елементи от урока са ги затруднили и кои са им били най-интересни.

Sli.do е собственост на Webex и има безплатна версия, чиито ограничения не пречат на пълноценното му използване за целите на учебния процес. Може да се използва от участниците без регистрация и без да свалят приложението на устройствата си. Изберете име за часа или заниманието, което ще проведете, а ако желаете, заменете кода, който се генерира автоматично в началото, с дума, изписана на латиница. Имайте предвид, че при създаване на „събитие“ трябва да определите начален и краен момент (не повече от една седмица). За да включите учениците, копирайте адреса на събитието и го споделете с тях в имейл или в съобщение. Ако пък са отворили sli.do, могат да се присъединят като въведат кода на събитието.

Storyboard that е инструмент за визуализиране на истории чрез създаване на секвенции от илюстрации (сцени), свързани в един цялостен разказ. Асоциацията с комикс е съвсем подходяща и ще ви даде добра представа как да подходите и какво можете да постигнете като резултат. Учениците и учителите могат да избират измежду разнообразни декори, персонажи, геометрични форми, инфографики, символи, реквизит и други елементи (в безплатната версия са достъпни над 500) и да добавят собствен текст, който да включва важна информация или да изпълнява ролята на реплики на героите. Използвайте Storyboard that в часовете по литература, история, природни науки, часа на класа, а защо не и по математика – например за визуализиране на текстови задачи.

Можете да подготвите storyboard (от английски – последователност от рисунки, обикновено с някои кратки обяснения и диалог, представящи кадрите, планирани за филмова или телевизионна продукция) преди часа, за да въведете ново учебно съдържание; да поставите създаването на storyboard за самостоятелна или за групова задача на учениците; или да създадете storyboard в рамките на учебния час с активното участие на учениците (следвайки идеите и предложенията им), който след това учениците да използват като помощен ресурс или като отправна точка за самостоятелната си подготовка.

Безплатната версия на Storyboard That ограничава потребителите до два проекта седмично и до шест сцени на проект.

Toontastic 3D е мобилно приложение за разказване на анимирани истории, разработвано от Google. Въпреки че не е специално проектиран за училища, Toontastic се използва от много преподаватели, които изтъкват като най-големи достойства на приложението способността му да разпалва въображението на техните ученици и да подпомога уменията им да пишат и разказват истории. Децата влизат в ролята на сценаристи, режисьори, сценографи и актьори, създавайки своите анимационни филми върху конструкцията на предварително избрана сюжетна линия – кратък разказ, класически разказ и научен доклад. По този начин те неусетно осъзнават кои са основните елементи на една история, какво прави една история увлекателна, забавна, драматична, страшна, а косвено – и ефектите на киното и телевизията върху публиката.

Подобно на Storyboard That, учениците могат да избират между различни декори и сцени, но възможностите на Toontastic са много по-големи и вълнуващи – крайният продукт е кратък филм с герои, които се движат и говорят (озвучени от децата). Освен за забавление, Toontastic може да се използва за създаване на резюмета и резенции към книги, за рецитация на поезия, за научни доклади, исторически реконструкции, биографии, за упражняване на чужд език и т.н. Учениците биха могли да подготвят (напишат) репликите си предварително или да импровизират и по този начин да проверят какво са запомнили от урока си по история или по български език, например.

Toontastic 3D е изцяло безплатно приложение (няма платена версия, нито показва реклами) с версии за iOS и Android (вкл. за някои модели Chromebook); не изисква регистрация, нито интернет свързаност; позволява лесно експортване на проектите, които след това може да бъдат качени в общо облачно пространство или в платформа за споделяне на видео.

Флаш картите представляват готови карти или собственоръчно направени картончета, използвани за тестване и подобряване на паметта чрез многократно припомняне на специфична информация – значение и изписване на думи и символи (например флаговете на държавите на даден континент, химични елементи, ноти), имена, дати, правила, дефиниции, формули и т.н. Флаш картите обикновено са двустранни, като на едната страна е поместена информация, свързана с информацията от другата страна.

Много от мобилните приложения за изучаване на чужди езици са разработени именно на основата на флашкарти, но методът съществува от много по-отдавна и е възникнал в аналоговия свят, където за създаването и практикуването на заучаване и запаметяване чрез такива карти е достатъчно да имаш хартия и молив. Ключов елемент на тази техника на запаметяване е повторението, към които се добавят визуална и механична памет (самото записване на информацията е крачка към запаметяването й).

Brainscape е едно от многото приложения на основата на флашкартите, което има безплатни версии както за браузер, така и за мобилни устройства. В сайта му са публикувани и постоянно биват добавяни готови „тестета“ с флашкарти по определени теми в различни предметни полета: математика, чужди езици, география, социални науки, право, изкуства и мн. други. След като се регистрирате в платформата, можете да създадете свои собствени флашкарти, като освен текст, в платената версия можете да добавяте изображения и звук (например аудиофайл с дума от едната страна и нейното изписване от другата страна или снимка на животно от едната страна и основната информация за това животно (класификация, семейство, вид, хабитат и т.н. от другата).

Голямото предимство на Brainscape е възможността да следите активността и прогреса на учениците. Бихте могли да създадете тестета с карти за всяка тема по всеки предмет и за всеки клас, с който работите, но можете да оставите това и на самите ученици: разделете класа на няколко групи и разпределете подтемите на изучавания урок или темите на един раздел на отделните групи; поставете проектна задача на всяка група да създаде флашкарти. Така можете да проверите не само до каква степен учениците са запомнили най-важното от учебния материал, а и доколко са способни да подбират, извличат и синтезират информация.

ActivePresenter е програма за записване на видео и звук, възпроизвеждани на устройството, на което е инсталирана и стартирана, както и за запис и монтаж на видео, и за създаване на мултимедийни и интерактивни презентации. Много от видеодемонстрациите на приложенията, включени в тази публикация, са създадени с такъв тип софтуер. ActivePresenter има пълноценна безплатна версия, с която ще можете да записвате както видео и звук, заснети с камерата и микрофона на компютъра ви, така и всичко, което виждате на екрана и чувате от високоговорителите му.

Това означава, че можете да запишете и отрежете няколко секунди от видеоклип в YouTube, филм или всякакво друго съдържание, което гледате в стрийминг платформа, съдържанието на сайт, който разглеждате, употребата на софтуер или онлайн инструмент, който учениците ви не познават, а искате да започнат да използват. Представете си, че сте споделили екрана си в Microsoft Team или в друга платформа за онлайн обучение, само че вместо в реално време, учениците Ви ще го видят в избран от тях момент.

След като редактирате и сглобите желаното видео (можете да добавите текст, снимки и още видео), можете да запишете аудио с инструкции и пояснения и да запазите видеото като самостоятелен файл или да го включите в презентация. С помощта на ActivePresenter можете да запишете и споделите с учениците си и цял учебен час, като използвате и демонстрирате най-различни инструменти и учебни ресурси, в случай, че не е възможно да проведете часа в синхронна форма.

Scroll to Top
Scroll to Top