От английски: game-based learning – образователен подход, при който преживяването от играенето на игри (настолни, видео) се интегрира в учебния процес. Този подход има мултидисциплинарно приложение, подходящ е за учениците във всички образователни степени, и се използва успешно за ангажиране и мотивиране на обучаемите, като същевременно се насърчава придобиването на знания и умения.

щ


teacher, learning, school-4784917.jpg

Аз наистина се учудвам на някои млади колеги, които не искат да пробват. А трябва да се пробва. Иначе един маркер, една дъска.

Начален учител, 30 години опит


teacher, property, plant-3765909.jpg

За децата, с които аз работих, ефектът по отношение на мотивацията и ентусиазмът им към предмета, по който им преподавам, е изключително положителен.

Старши учител по информационни технологии, автор на учебници


teacher, learning, school-4784916.jpg

Беше смислено, беше приятно за всички. Мисля, че такива неща трябва да се подкрепят. Освен мотивацията, може да се развива мисленето, да се добавят знания.

Учител на ученици в начален етап от 28 години

Scroll to Top
Scroll to Top