logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Европейски изследователски център настоява за ранно развиване на дигитално-медийна грамотност у децата

Развиването на дигитално-медийна грамотност у децата от най-ранна възможна възраст става все по-спешна задача за училищата и учителите. Това е първата от поредица препоръки, отправени от Европейския общ изследователски център на базата на изследване в 21 държави от ЕС.

Изследването, което в България беше проведено от Центъра за безопасен интернет, целеше чрез преки интервюта със семейства с нисък социално-икономически статус с деца под 8-годишна възраст, да проучи кога и как най-малките влизат в досег с дигиталните технологии. То показа, че и в най-бедните семейства родителите, които често са неграмотни или полуграмотни, напълно разбират важността на това децата им да са в крак с новите технологии.

Българският Център за безопасен интернет работи от 3 години в тази област заедно с Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет, действащи начални учители и експерт от Министерството на образованието и науката. Изготвен е първи вариант на наръчник (линк към наръчника: https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Naruchnik_3.pdf) за учители с разработени примерни теми, отговарящи на учебните програми и съдържание за 1-4 клас, но със засилен фокус върху развиването на базови дигитално-медийни умения.

Можете да прочетете повече тук.

Scroll to Top
Scroll to Top