logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Медийната грамотност трябва да бъде интегрирана в цялостния учебен процес

Коалицията за медийна грамотност в образованието оценява като положителна стъпка  решението на Министерството на образованието и науката за въвеждане на часове по медийна грамотност в часа на класния ръководител в XI клас, както и въвеждането на часове по дигитална грамотност за третокласниците.

Смятаме, че тези стъпки на министерството са едно добро начало в посока на изграждане на цялостен системен модел за развиване на дигитално-медийни умения у децата през целия период на обучението им в образователната система.

Половината от днешните деца са ползватели на дигитални технологии и потребители на медийно съдържание още от предучилищна възраст, а преди да навършат 12 години, 73% от тях са в социалните мрежи. Това налага изграждането на нужните умения за критично мислене и работа с медийно и мултимедийно съдържание да започне още от начален курс на образованието и да продължи чрез междупредметни връзки до завършване на средното образование.

Макар че от въвеждането на часове по медийна грамотност в часа на класа и на компютърното моделиране в начален курс ще има определена полза за повишаване на информираността на децата и запознаването им с дигитално-медийната среда, това не е достатъчно за изграждане на нужните умения и компетентности.

Дигиталният свят се основава на технологиите, но е преимуществено социална и медийна среда. За да могат децата да се възползват от неговите възможности по безопасен и полезен за развитието им начин, те имат нужда от развиване на умения като критично мислене, търсене, оценка и създаване на съдържание, умения за работа в екип, емоционална интелигентност и др.

Учениците трябва да имат възможност да започнат да развиват тези умения постепенно още от 1 клас и  чрез чрез въвеждане на елементите на дигитално-медийна грамотност по всички предмети, а не в определен ограничен брой часове като отделна дисциплина.  В същото време учителите трябва да бъдат подкрепени да придобият знанията и уменията, които ще ги направят по-ефективни в предаването на тези знания на учениците

 

Системното обучение по дигитално-медийна грамотност трябва да помага на децата:
– да развиват умения за критично мислене, които са от полза както във виртуалния, така и в реалния свят;
– да разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания;
– да разпознават дезинформация и лъжливи внушения;
– да се възползват от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват през целия си живот;
– да се предпазват от злоупотреби и посегателства онлайн;
– да се развиват като пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда;
– да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат и да се изграждат като активни граждани.

 

За контакти:

Кристина Христова, Център за култура и дебат „Червената къща“, тел. 0899 81 76 59

Георги Апостолов, Център за безопасен интернет, тел.: 0886998591

Scroll to Top
Scroll to Top