logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

План на урок: Хранилка за птици

В рубрика “Дигитални звезди” публикуваме разработени планове за уроци, през които се развива медийна грамотност в децата. Уроците са разработени от учители, преминали обучение от Коалиция за медийна грамотност през ноември 2018. Публикуваме най-добрите примери на учителите, които наричмае Дигитални звезди.

Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област “Домашен бит и техника” за 2 клас

Цел на урока: Учениците използват поне 2 стратегии за намиране на информация за подходящи материали и начини за изработване на хранилка за птици.
Разработила: Анна Руснова, Габрово, НУ “Васил Левски”

План на урока: Hranilka za ptici

Scroll to Top
Scroll to Top