Картички с добавена реалност получават победителите в конкурса “Дигиталните умения, които имам и за какво да ги използвам?”
2019-03-22
План на урок: Хранилка за птици
2019-03-25

План на урок: Южна Америка

В рубрика “Дигитални звезди” публикуваме разработени планове за уроци, през които се развива медийна грамотност в децата. Уроците са разработени от учители, преминали обучение от Коалиция за медийна грамотност през ноември 2018. Публикуваме най-добрите примери на учителите, които наричаме Дигитални звезди.

Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област “География” за 6. клас

Цел на урока – децата да използват поне 3 стратегии за намиране на информация, свързани с основните дигитални компетенции, за да намерят информация за Южна Америка.
Разработила: Анета Пиперова, 129. ОУ „Антим I“, гр. София
План на урока: YuzhnaAmerica