Безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда – насоки за учители и родители
2020-04-23
Ученици от 30 СУ “Братя Миладинови” и техните учители представят междупредметна проектна задача на тема COVID-19
2020-05-07

Умения за цифровия свят – занимания за ученици в 8-12 клас на Berkman Klein CIS

Как да изградим и да защитаваме присъствието си онлайн? Как да споделяме съдържание – какви лицензии да използваме? Как да осъществим социалната промяна, за която се борим? Какви са стъпките за създаване на успешно резюме? Това са четирите теми, по които експертите от отдел Youth and Media на Центъра за интернет и общество Berkman Klein към Харвардския университет са подготвили ресурси и инструкции за провеждане на занимания, насочени към учениците в гимназиална възраст, техните родители и преподаватели. Общо 24 занимания (ресурси за запознаване с всяка тема и предизвикателства), разпределени в тези четири категории и предназначени за индивидуална работа дистанционно, са достъпни свободно в сайта на BKCIS.

Към родителите
Докато помагате на децата си да се адаптират към новата действителност на ученето от дома, може би се безпокоите за начините, по които прекарват времето си в цифровия свят. Тези материали могат да помогнат на децата ви да станат по-критични консуматори и създатели онлайн и да ви бъдат полезни в диалога с тях относно сигурността, представянето им онлайн и повишаването на разбирането им за цифровите им права.

Към преподавателите 
Сега, когато учебните занимания се провеждат отдалечено, за младите хора става все по-важно да развият умения, чрез които да се ориентират в цифровия свят. Можете да използвате тези занимания, повечето от които изискват ограничен достъп до интернет, като насоки за работата ви с учениците за развиване на цифровите им умения и за да ги насърчите за самообучение.


Правото ми на мнение! Създаване на съдържание за социалните мрежи“ е единствен по рода си наръчник на български език в подкрепа на развиването на медийната грамотност на учениците в гимназиална възраст. То е реализирано по проекта на UNICEF Bulgaria „Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“, изпълняван в партньорство с Асоциация на европейските журналисти. В проекта активно участват младежите и техните ментори от мрежата училищни медии Teen Station. В съдържанието, което обхваща и темите, застъпени в ресурсите на Центъра за интернет и общество Berkman Klein, са включени и експерти от Националния център за безопасен интернет и Коалицията за медийна грамотност.


 

Изграждане и защита на онлайн присъствие


В шест отделни занимания с продължителност от 30 или 40 минути (всяко) ще анализирате собственото си цифрово присъствие, неприкосновеността на личния си живот и ще откриете дали вашата онлайн идентичност е релевантна на целите ви.
1Каква е твоята история?
Идентифицирайте един вид персонална информация, която можете да управлявате онлайн, един вид информация, върху която нямате пълен контрол и едно нещо, което можете да направите във връзка с някакъв аспект от вашата персонална информация онлайн, която не е пряко контролирана от вас.

Към заниманието
2Твоята цифрова социална репутация
Анализирай как информацията за теб онлайн би могла да повлияе върху мнението на хората за теб и идентифицирай начини, по които да моделираш представянето си онлайн.

Към заниманието
3Събиране на лични данни
Идентифицирай и опиши пример за случай, при който си почувствал, че данни за теб са били събрани и използвани за различна от първоначалната цел

Към заниманието
4Кой те наблюдава?
Идентифицирай ситуация, за която допускаш, че създава условия за наблюдение върху теб и обясни какви според теб са причините да си обект на наблюдение

Към заниманието
5Провери и коригирай настройките си
Персонализирай личните си настройки в социалните медии и обоснови решенията си (напр. защо правиш дадено съдържание достъпно само за приятели, а друго – за широката публика)

Към заниманието
6Твоята онлайн идентичност
Анализирай как твоята онлайн идентичност и съдържанието, което създаваш и споделят, се отнася към твоите цели (свързани с кариера, с личен живот, с умения и интереси, към които се стремиш). Изследвай как да управляваш онлайн персона съобразно с тема, платформа, име, визуално представяне и настройки за неприкосновеност на личния живот.

Към заниманието

Създаване на успешно резюме


В шест отделни занимания с продължителност по 30-40 минути ще установиш каква е връзката между личния ти опит и уменията ти, ще идентифицираш работни позиции, които отговарят на интересите и опита ти и ще изработиш свое резюме, които можеш да използваш за възможности, които намираш за вълнуващи..
1Помисли за това какъв опит имаш
Идентифицирай придобия дотук опит, който има отношение към формирането ти като личност, разсъждавай върху това как тази опит може да ти бъде от полза за бъдещето ти и обмисли по какъв начин и в какви направления можеш да придобиеш нов опит, който да ти помогне да осъществиш целите си

Към заниманието
2От хобита към умения
Идентифицирай три различни по същността си вида умения, които притежаваш, и обмисли как можеш да комбинираш тези умения и те ги използваш за възможности в бъдеще

Към заниманието
3Създай реклама за работна позиция
Идентифицирай идеалната работа за себе си и кои са специфичните умения, свързани с упражняването й

Към заниманието
4Първи стъпки в създаването на резюме
Ще научиш какви са различните формати на резюме и ще се упражниш в писането на резюме въз основа на интересите, опита, уменията и целите си. Ще научиш какво е резюме и какво – CV, и защо са важни за твоите дългосрочни цели.

Към заниманието
5Дай тласък на резюмето си
Ще разбереш какво се очаква от едно резюме от гледна точка на аудиторията, към която е насочено

Към заниманието
6Свържи и планирай
Ще разбереш колко важни са създаването на мрежа от контакти, изграждането на социални взаимоотношения и формирането на връзки.

Към заниманието

Споделяне на творчество онлайн. Лицензии


В шест отделни занимания ще се запознаеш с основите на авторското право и свободното използване, ще експериментираш с пародията като форма на свободно ползване и ще анализираш лицензиите, които искаш да използваш при публикуване на творчеството ти.
1Основи на авторското право
Идентифицирай различните видове творчески произведения, които са защитени с авторско право

Към заниманието
2Основи на свободното използване
Идентифицирай четирите критерия за право на свободно използване

Към заниманието
3Публичен домейн
Ще се запознаеш с концепцията на публичния домейн и хранилищата, където потребителите могат да откриват и вземат материали от публичния домейн

Към заниманието
4Creative Commons
Ще разбереш как да използваш лицензиите на Creative Commons, когато ремиксираш или споделяш съдържание, създадено от друг, или публикуваш съдържание, на което си автор

Към заниманието
5Изкуството на пародията
Ще разбереш какъв вид произведение е пародията и какво приложение има – най-често хумористична форма на коментар или критика на добре известно произведение

Към заниманието
6Избери лицензионно споразумение
Разбери какви са последиците от избора на един или друг вид лицензионно споразумение, което използваш при публикуване на своя работа

Към заниманието

Как се осъществява промяна


В шест отделни занимания ще идентифицираш проблем, който засяга своята общност и ще помислиш критично каква според е промяната, която трябва да се случи, как с помощта на социалните медии и други медийни форми може да се повиши осведомеността за този проблем и свързаните с разрешаването му каузи, ще планираш и скицираш своята социална кампания
1Създаване на промяна
Ще се запознаеш с концепцията на застъпничеството като идентифицираш един проблем, който рефлектира върху общността, към която принадлежиш, и предложиш две възможни позитивни промени, свързани с проблема, които искаш да видиш в бъдеще

Към заниманието
2Силата на активизма
Ще научиш как социалните мрежи могат да бъдат впрегнати за популяризиране на усилията относно кауза и как да разработиш онлайн съдържание за разпространяването на кауза, която те интересува

Към заниманието
3Употреба на медии за осъществяване на промяна
Идентифицирай начини, по които различни видове медии могат да бъдат използвани за повишаване на осведомеността относно социален проблем

Към заниманието
4Ангажиране на вниманието чрез хаштагове
Проучи как хаштаговете са използвани ефективно за популяризирането на социални движения и идентифицирай как хаштаговете в социалните медии могат да ти помогнат да повишиш осведомеността относно проблем, който е обект на застъпничество. Ще разработиш свой хаштаг и методи за популяризиране на кауза, към която проявяваш загриженост

Към заниманието
5Поп културата среща подкрепянето на кауза
Проучи как герои и истории на популярната култура могат да бъдат използвани и са използвани за ангажиране на общественото внимание и застъпничество за различни каузи. Идентифицирай един образ или история на популярната култура, които можеш да впрегнеш в кауза, която е важна за теб.

Към заниманието
6Предприемане на действие за промяна
Ще научиш как да изготвиш план за своя собствена кампания в подкрепа на кауза

Към заниманието