logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Дистанционното обучение от гледна точка на родителите: Повече разбиране и повече уважение към учителите

Дистанционното обучение е довело до повишаване на участието на родителите в учебния процес, а по-честото общуване и по-голямото включване на родителите е довело до по-добро разбиране на труда на учителите и повече уважение към тях.

В периода 29 март – 1 април 2020 г. Асоциация Родители проведе онлайн допитване сред родителите на деца в предучилищна и училищна възраст за техните впечатления от промяната на отношенията между учители и родители през първите две седмици от преминаването към дистанционна форма на обучение на 16 март. 2145 родители от цялата страна са взели участие в проучването.

Участието на родителите може да бъде сериозен коректив за работата на част от учителите и полезна обратна връзка към училищните екипи за качеството на работата на всеки от членовете им. Наред с нарасналото разбиране и уважение, въвличането на родителите и по-честото общуване с учителите води до неприятни открития, става ясно от проучването. 15% от родителите заявяват, че са разочаровани от работата на учителите, като отново тук преобладават родителите, които общуват с учителите по-често от преди.

Запитани за предимствата на дистанционното обучение, родителите посочват на първо място възможността за по-голяма подкрепа от своя страна (42%), намаляване на риска от насилие и тормоз в училище (42%) и по-големия интерес от страна на учениците заради променения формат (34%). Като недостатъци са посочени отново на първо място фактори, които засягат децата. Трима от четирима родители отбелязват липсата на социални контакти за децата, а 60% – многото време, прекарвано пред устройствата.

Разглеждайки субективните фактори, които създават трудности пред дистанционното обучение, родителите са не само критични, но и самокритични: посочват в почти еднаква степен липсата на подготовка у учителите и у родителите, както и липсата на желание за участие в такова обучение както у учителите, така и у родителите.

Данните от проучването на Асоциация \“Родители\“ ще намерите тук.

Вижте още:

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация

Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците

Заглавно изображение: Freepik

Scroll to Top
Scroll to Top