logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000
networks, people, users-3017395.jpg

DigCompEdu CheckIn – инструмент за самооценка на преподаватели

Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите DigCompEdu е използвана като основа за разработване на инструмент за самооценка, предназначен за учители в начален и среден курс на образование, академични преподавали и обучители на възрастни и учители (непрекъснато професионално развитие). Към 2020 година DigCompEdu CheckIn се тества предварително с малки групи преподаватели в различни европейски държави членки. По време на тестовата фаза инструментът е достъпен за свободно ползване от всички преподаватели по целия свят. Участниците са поканени и се насърчават да предоставят информация за своя опит с инструмента чрез съответното проучване за обратна връзка.

DigCompEdu CheckIn е наличен във версии на английски, немски, италиански, руски, испански, португалски и други европейски езици. За педагози, полагащи грижи за деца в ранна възраст, тестовата версия все още е налична единствено на португалски език.

DigCompEdu CheckIn представлява онлайн анкетна карта от 22 въпроса, разпределени в шест категории, свързани с уменията и подхода към образователния процес, както и с реалното му протичане, интеграцията на цифрови инструменти, въвличането на учащите в употребата и развитието на умения в областта на цифровата и медийната грамотност (работа с източници, екипна работа, създаване на съдържание). Попълването на анкетната карта може да бъде анонимно и продуцира подробен анализ за нивото на компетентност на анкетирания в различните области, обща и детайлна оценка, насоки и полезни съвети (пътна карта за повишаване на квалификацията).

Заглавно изображение: ec.europa.eu

Scroll to Top
Scroll to Top