Граждански сектор, бизнес, институции, медии и международни организации си дадоха среща на национална конференция за медийната грамотност

На 29 октомври 2020 година в София се проведе националната конференция \“Медийната грамотност в България. Какво научихме от кризата\“, организирана от Коалицията за медийна грамотност и Фондация за свободата \“Фридрих Науман\“. Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Фонд Активни граждани, Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria), Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО) и Българско сдружение за връзки с обществеността (БСВО) подкрепиха събитието, като повечето от организациите и двете министерства се включиха във форума със свои представители. Министърът на културата Боил Банов, представен от експерта от министерството Аксения Бонева, и зам.-министърът на образованието и науката – д-р Петър Николов – взеха участие в откриващия панел на конференцията, а Даниел Киряков от AmCham Bulgaria, Бистра Папазова от БАСКОМ, Петър Ризов от БАБТО и Диляна Стоянова от ГБИТК – в панелната дискусия \“Гледната точка на бизнеса\“.

[one_second]Снимки от от конференцията можете да видите тук [/one_second][one_second]Гледайте видеозапис от конференцията тук [/one_second]

Събитието се проведе в рамките на Глобалната седмица на медийната и информационната грамотност и единственото, което поставя България на картата на инициативата. Конференцията също така е част от глобалната кампания Freedom Fights Fake на Фондация за свободата \“Фридрих Науман\“.

Кристина Христова – председател на Коалицията за медийна грамотност, и Мартин Котее – регионален директор на Фондация за свободата “Фридрих Науман” за Източна и Югоизточна Европа, откриха конференцията с речи за значението на медийната грамотност и важността на конференцията като първи по рода си форум, на който всички заинтересовани страни могат да обменят идеи, добри практики и идентифицират направленията, по които могат да работят заедно за развитието на медийната грамотност на българските граждани от всички възрасти.

\“Тази конференция събира на едно място хора, които обикновено не общуват едни с други. Учителите, журналистите, политиците, експертите на администрацията, хората от бизнеса, неправителствени организации, индустриални сдружения и групи на гражданското общество. Да сформираш една такава група е нещо специално\“, обърна се към участниците и гостите Мартин Котее. \“Ние сме тук, готови да учим езика на другия, така да се каже. И в хода на това правим нещо, което се е превърнало в рядкост в последно време – стремим се да разберем какво мотивира и подтиква хора, които функционират в един свят, който е различен от нашия собствен. Дори само това е нещо специално.\“

След като подкрепиха официално кампанията Дни на медийната грамотност 2020, двете министерства, които разработват политики в областта на медийната грамотност – на образованието и науката и на културата – излъчиха свои представители-участници в конференцията.

\“За Министерството на образованието и науката е от изключително значение да инвестираме огромни усилия в това да създадем поколение в България, което няма утре да падне жертва на една или на друга манипулация, поколение, което може да отличава вярното от невярното, и може да прави осъзнат, разумен, смислен избор. По тази причина вие всички, които сте ангажирани с каузата, ще имате пълната ни подкрепа\“, декларира заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов в речта си, след като изрази съжаление от името на министър Вълчев за това че е възпрепятстван да присъства лично.

Възпрепятствана да присъства физически на събитието в Sofia Event Center Н. Пр. посланик Мустафа взе участие и произнесе реч, която трябва да се слуша и гледа отново и отново, включвайки се дистанционно от посолството в София чрез връзка през Zoom. Цялото й обръщение можете да видите във видеото по-долу.

\“Вече го чухте от Мартин – днес тук имаме една доста разнообразна публика и е важно това да се подчертае, защото гражданското общество и независимите медийни издания играят много, много значима роля. Не са само образователната система или семейството – родителите, които учат децата да мислят критично, но също гражданското общество и независимите медии. Те именно са пазителите (кучетата пазачи), както ги наричаме. Ние се нуждаем от тях, те са тези, които идентифицират и се противопоставят на заплахите, идващи от злонамерени актьори, които се опитват да унищожат самата тъкан на обществото. Гражданското общество и независимите медии трябва да бъдат неразделна част от образоването на широката публика, да изобличават дезинформацията – само тогава хората ще бъдат в състояние да отличават твърденията, на които може да се вярва, от съмнителните. […]

Тук аз искам отново да подчертая, че солидният сектор на частните медии и солидният сектор на обществените медии са основополагащи за демокрацията.[…] И искам да ви обещая, че ние в посолството ще продължим да работим с вас за популяризирането на независимите медии и на медийната грамотност. […] Кристина, ти председателстваш коалицията и направи толкова много за организирането на иновативни проекти в тази област и затова аз бих искала да те поздравя и поздравявам всички ви за това, че сте се събрали днес, за да усилите способностите си, да заздравите способностите на всички ни за противодействие на дезинформацията. По този начин вие правите България по-силна и ние стоим до вас в усилията ви, ние сме партньори, както винаги съм казвала, вашата сила е наша сила и гледаме напред към следващи съвместни начинания с вас и всички други, които споделят тази цел.\“

\“Медийната грамотност повече не може да се разглежда като \“меко умение\“. Тя трябва да бъде умение от първостепенно значение, защото, както посланик Мустафа каза тази сутрин, критичното мислене ще бъде задължително, за да можем да изграждаме съпротива срещу дезинформацията\“, заяви в своята реч д-р Джейн Муита – представител на UNICEF за България. \“Цифровите умения ще бъдат необходими в един свят на свързаност, но за да се съхраним ментално, ние се нуждаем и от емоционална интелигентност – само си помислете какво се случва с всички тези млади хора, натъкващи се на подобно съдържание. А здравият разум е важно условие, за да променяш света. Ние, в UNICEF, се опитваме да си представим един по-добър свят за децата, младите хора, семействата, общностите – особено след кризата на пандемията. И ние вярваме, че медийната грамотност е един от ключовите приоритети, които трябва да залагаме в нашите инициативи и работим усилено за развиването на партньорства. Свършихме доста работа заедно с нашите колеги, с които си сътрудничим, както по линия на медийната грамотност, така и за развитието на цифрови умения, защото вярвам, че те са необходими за реализацията на националния човешки капитал. 

[…] През последните няколко години си сътрудничихме например с Асоциацията на европейските журналисти и нашата цел бе, работейки заедно, да създадем една критична маса, която е в състояние да разбере какво можем да постигнем заедно, за да направим света по-добър. С АЕЖ работихме върху етичното отразяване на деца в медиите, защото ние, като създатели на съдържание, носим отговорност да правим това етично. Заедно с Коалицията за медийна грамотност създадохме наръчник за младежи на тема създаване на съдържание, защото ако съумеем да допринесем за това достатъчно много млади хора да създават качествено съдържание, това ще доведе до промяна. Заедно с колегите ни от Teen Station и Scoolmedia проведохме обучения по цифрови умения за тинейджъри. 

Своята подкрепа и готовност за сътрудничество Министерството на културата заяви както чрез речта на министъра Боил Банов, така и в много по-конкретни измерения чрез свой експертен представител с много голям опит в разработването на конкретни мерки и инициативи на европейско ниво. Този представил е Аксения Бонева – председател на работната група по времето на приемането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, в чийто текст се съдържа задължение за държавите членки да предприемат мерки за повишаване на медийната грамотност. Ето какво каза тя пред участниците, гостите и аудиторията на конференцията:

\“Медийната грамотност вече е официална политика в България, с която се занимава Министерството на културата. Министърът на културата ще има ангажименти да води политика в тази област и да докладва на Европейската комисия на всеки три години какво се случва. Нашата цел и това, което е залегнало като текстове в законодателството (ДАВМУ (ЕС) 2018/1808), е съвместно с абсолютно всички – Съвета за електронни медии, ведомствата, които имат отношение към медийната грамотност, неправителствен сектор, експерти, самите медии, журналисти – да се сформира едно трайно звено, една мрежа, която да обедини политиката за медийната грамотност и тя да не бъде толкова фрагментарна. Аз ще бъда много щастлива, ако мога да бъда най-краткият път за вас към европейските политики, защото това е начинът, по който могат да достигат интересните инициативи, които се предприемат както от Коалицията за медийна грамотност, така и от самия бизнес, така и от журналистите, и ако успеем да обединим усилия – на европейско и на българско ниво, за да достигаме по-лесно до обществото, така че обществото да има полза от тези политики, аз ще бъда много радостна. Ще бъда щастлива да участвам във ваши инициативи и да давам информация за това какъв тип финансиране предвижда Европейската комисия.\“

\"\"

Молдовският дипломат и лектор в Техническия университет в Талин Виктор Гузун представи достиженията на Естония в цифровата трансформация и иновациите и по-специално в областта на електронното управление и образованието.  Естония е държавата от Европейския съюз с най-високи резултати на тестовете PISA, които измерват способността на 15-годишните да прилагат своите умения и знания за решаване на реални проблеми в четенето, математиката и науката. В малката балтийска държава започва да функционира ефективна система за електронно училище много преди принудителното преминаване към дистанционно образование във връзка с пандемията от COVID-19. Цифровата компетентност, чиято дефиниция за целите на естонската образователна политика покрива повечето от ключовите аспекти на медийната и информационната грамотност като способността да се открива и съхранява информация и да се оценява нейната релевантност и надеждност, и безопасното поведение онлайн са интегрирани във формалното образование в Естония. Подобно на Н. Пр. Мустафа, г-н Гузун направи своето изложение от разстояние – на живо от естонската столица.

Конференцията се проведе на живо в Sofia Event Center, но без аудитория поради наложените ограничения със Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Форумът бе излъчен на живо във Facebook страницата на Коалицията за медийна грамотност и отразен широко в медиите в страната. В посветения на събитието сайт events.gramoten.li ще намерите програмата и представяния на всички участници, както и галерия със снимки и видеозаписите от изказванията и панелната дискусия с участието на представители на бизнеса. Предстои публикуването на видеопрезентациите, представени от организации на гражданския сектор в третия панел (в голямата си част членове на Коалицията за медийна грамотност), и на обзорен документален филм с интервюта на голяма част от участниците.

Заедно с Бистра Папазова, Диляна Стоянова, Петър Ризов и Даниел Киряков за дискусия по темата за сечението между интересите и целите на бизнесите, критериите, по които избират бенефициентите на програмите си за социално-корпоративна отговорност, и каузата на организациите, развиващи проекти в областта на медийната грамотност, на сцената излязоха Симеон Предов от Shkolo.bg и Веселин Димитров от Forbes Bulgaria, който влезе в ролята и на модератор. Можете да проследите целия панел във видеото по-горе.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top
Scroll to Top