logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Коалицията за медийна грамотност започва проект „Медийна грамотност през дистанционно обучение“

Коалицията за медийна грамотност разработва методика за развитие на медийна грамотност през дистанционно обучение, приложима за ученици от прогимназиален етап. Методиката е част от проект, който КМГ изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“.

Методиката използва основните принципи от методическия наръчник за студенти по педагогически специалности и учители в начален курс „От дигитална компетентност към дигитално гражданство“, разработен от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Факултета по предучилищна и начална педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тези принципи ще бъдат адаптирани за уроци в онлайн среда.

Основна цел на проекта „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ е развитието на дигитално-медийната грамотност сред учениците чрез дистанционно обучение. Според проучване на Коалиция за медийна грамотност сред учителите и учениците, осъществено през юни 2020, дистанционното обучение не е било използвано за развитие на основни умения като критично оценяване на информация в интернет, създаване на съдържание и  работа в сътрудничество.

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация
Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците

Методиката на КМГ за преподаване в дигитална среда  развива 5 основни умения по медийна грамотност съгласно Европейската рамка за цифрова компетентност на ЕС (DigiComp) и модела за цифрова грамотност на Европейската асоциация на зрителите (EAVI). Това са 1) Информационна грамотност; 2) Комуникация и сътрудничество; 3) Създаване на дигитално съдържание; 4) Безопасност и 5) Разрешаване на проблеми.

Учителите ще могат да се запознаят с методиката и да усвоят прилагането й чрез онлайн обучителен модул. В сътрудничество с Министерство на културата и Министерство на образованието ще бъдат проведени и пет уебинара, чрез които в практически умения ще бъдат обучени пилотно 100 учители от цялата страна. Завършвайки обученията учителите ще разработят примерни уроци за развитие на медийната грамотност през дистанционно обучение.

По проекта „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ ще бъдат създадени и два видеоурока на тема киберсигурност съвместно с Уча.се, подходящи за учениците в гимназиален етап. Те ще бъдат достъпни без абонамент в секцията \“Ценно и интересно\“.

В проекта по разработване на методиката участват Център за безопасен интернет (член основател на Коалиция за медийна грамотност) и проф. Данаил Данов (член на КМГ от Факултета по предучилищна и начална педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“), разработили „Методически наръчник за студенти по педагогически специалности и учители в начален курс: От дигитална компетентност към дигитално гражданство“. Центърът за безопасен интернет има разработени разнообразни наръчници и планове за уроци по дигитално-медийна грамотност за ученици, учители и родители. Подобни уроци и други полезни ресурси за развиване на цифрови умения и медийна грамотност може да бъдат намерени тук.

Проектът „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“. С тази нова програма Фондация „Америка за България“ финансира проектни предложения, които ще допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за ефективно преподаване в електронна среда.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на финансираната страна (Коалиция за медийна грамотност) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Заглавно изображение: Freepik

Scroll to Top
Scroll to Top