logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Упражнение за анализ на снимки в социалните медии

Това упражнение е публикувано в изданието на бюлетина The Sift® от 1 февруари 2021 г. като част от проекта News Literacy (Грамотност за новини). За провеждането му можете да използвате и собствени изображения, манипулирани по аналогичен начин чрез софтуер за графична обработка. Във вградения по-долу презентационен екран (предоставен за свободно споделяне) е дадена връзка за изтегляне на едно реално екранно изображение (долу вдясно) на публикация в Twitter и на едно фалшифицирано изображение (над него), споделенo във Facebook и представено като автентично. С помощта на предложения онлайн редактор за изображения (Be  Funky) за по-малко от минута може да се направи надеждна проверка за манипулация чрез промяна в посочените настройки за яркост.

Заглавно изображение: Pikisuperstar

Scroll to Top
Scroll to Top