logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Формиране и развитие на медийна грамотност на децата: ролята на семейството. Анкета до родителите на деца в училищна възраст

Темата за медийната грамотност придобива все по-голяма гласност и се спряга все по-често във връзка с реформите в образованието, информационната криза и гражданското участие. С последното изменение на Закона за радиото и телевизията от декември 2020 насърчаването и развитието на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти става предмет на медийната политика на национално ниво. В същото време разбирането за това какво стои зад понятието медийна грамотност и кои са факторите, определящи устойчивото й развитие у децата, не е еднозначно.

Какви са навиците и нагласите в семейството по отношение на медиите, възможностите за общуване, забавление и учене онлайн? Полага ли усилия съвременният родител за повишаване на своята собствена медийна грамотност и по какъв начин семейството способства за формирането й у новите поколения, родени в цифровото време? Съществува ли консенсус сред родителите за това какви са ползите и рисковете от ранното и всеобхватно навлизане на цифровите технологии и медии в живота на децата?

Отговори на тези въпроси ще потърсим от родителите на деца в училищна възраст (1-12 клас) чрез анкетно проучване. То се провежда от Асоциация Родители, в партньорството на Коалиция за медийна грамотност, в рамките на кампанията \“Дни на медийна грамотност 2021\“, чието начало бе поставено в световния Ден за безопасен интернет (9 февруари).

[button title=\“КЪМ АНКЕТАТА\“ icon=\“icon-rocket\“ icon_position=\“right\“ link=\“https://forms.gle/KSDm8DvpTfyfi1x58\“ color=\“#00b7b6\“ font_color=\“#ffffff\“ large=\“1\“]

Очакваме тази анкета да отговори и на още два важни въпроса: до каква степен родителите се опитват да влияят целенасочено на интересите, мисленето, критериите и поведението на децата по отношение на медийното съдържание; на каква възраст или етап от израстването си децата стават самостоятелни потребители? Настоящото допитване до родители ще бъде осъществено за период от три седмици. Въз основа на резултатите ще бъде изготвен и разпространен доклад с основните изводи от проучването, добри практики и препоръки.

В края на извънредното положение през 2020 година, в рамките на третото издание на кампанията “Дни на медийна грамотност”, осъществихме проучване сред ученици и учители, за да разберем доколко интегрирана е медийната грамотност в дистанционното обучение. Резултатите от тези проучвания можете да видите тук и тук. Няколко седмици след внезапното преминаване към електронно образование Асоциация Родители проведе мащабно проучване сред родители, което хвърли светлина върху отношението, впечатленията и участието им в учебния процес. Запознайте се с основните изводи от това изследване тук. С това допитване целим да добавим още една гледна точка към въпроса кои са основните участници и какви са начините за изграждане на критично мислене и познания, необходими на децата, за да разбират как работят медиите, как произвеждат смисъл, как представят (или подменят) реалността.

През 2021 година кампанията “Дни на медийна грамотност” се провежда за четвърти път и си поставя за цел да популяризира релевантни проекти и инициативи, насочени към гражданите от всички възрасти. По-голямата част от събитията, включени в програмата й, ще се проведат онлайн.

Следете официалния сайт и профилите на Коалицията за медийна грамотност в социалните медии за актуална информация относно програмата на „Дни на медийна грамотност 2021“.

Заглавно изображение: pch.vector

Scroll to Top
Scroll to Top