logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Коалиция за медийна грамотност подготви наръчник по медийна грамотност за учителите

Наръчникът може да се прилага както за присъствено, така и за дистанционно обучение

Коалиция за медийна грамотност подготви нов наръчник за преподаване на медийна грамотност през различни учебни предмети. Той включва 9 примерни урока, които могат да бъдат прилагани както през дистанционно, така и при присъствено обучение. Наръчникът „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ стъпва на принципите и уроците в методиката „От дигитална компетентност към дигитално гражданство“, разработени от Национален център за безопасен интернет и Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Настоящият наръчник адаптира за дистанционно обучение съществуващи в методиката уроци и добавя нови. Уроците са подходящи за 5, 6 и 7 клас, като могат да бъдат прилагани в Час на класа, Информационни технологии, Български език и литература и История. Принципите, върху които стъпват уроците, обаче са подходящи за всеки един учебен предмет. Те са насочени към развитието на критичното мислене, търсене и анализ на информация, екипна работа, решаване на проблеми, създаване на позитивно и качествено дигитално съдържание и етично и безопасно общуване в онлайн среда.

Наръчникът е основен ресурс на петте безплатни обучения за учители по програмата „Медийна грамотност през моя предмет“, организирани от Коалицията за медийна грамотност. Програмата насърчава развитието на умения за преподаване на медийна грамотност независимо от учебния предмет. Обученията ще се проведат през юни и юли и са подходящи за преподаватели в  прогимназиален етап. Можете да се регистрирате за участие в обучението „Медийна грамотност през моя предмет“ тук.

Изтеглете наръчника „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ от тук

Разработените уроци са приспособени за дистанционно обучение, но могат да бъдат преподавани и в присъствено обучение, като въвличат използването на информационните технологии, както в самото протичане на часа, така и в примерните домашни работи. Целта е развитието на медийната грамотност в учениците независимо от средата на преподаване и учебния предмет.

Екипът на Коалиция за медийна грамотност моли всички учители, които приложат някой от уроците, да се свържат с нас за обратна връзка на info@gramoten.li с цел подобряване на качеството им. Ако вие самите сте разработили уроци за развитието на медийна грамотност, ще се радваме да ви включим в нашата общност. Пишете ни!

\"\"
Наръчникът е разработен от екип на Коалиция за медийна грамотност, включващ експерти на Центъра за безопасен интернет, Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ и учител по история. Адаптацията на уроците за дистанционно обучение е реализирана в рамките на проекта на Коалиция за медийна грамотност „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ (от 12.2020 до 08.2021) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на КМГ и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за България” или нейните партньори.

Scroll to Top
Scroll to Top