logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Вече и в България: Factcheck.bg – платформа за проверка на фактите

Factcheck.bg се ангажира с проверка на фактите, които са в основата на новини в медиите, изказвания и публикации в социалните мрежи.

Factcheck.bg е нова независима платформа за проверка на фактите, разработвана по инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Редакторите на сайта избират твърденията, които да проверяват, според актуалността и обществената значимост на всяка от темите или източника им. Factchek.bg се ръководи от първото и основно правило в журналистиката – проверяване на фактите, проследяване на информацията, кой е източникът и какви са неговите мотиви.

Вижте още: 
Етичен кодекс на българските медии

Екипът на Factcheck.bg се състои от д-р Ралица Ковачева, Георги Марчев, Мина Киркова, Божидар Ангелов, Никола Тулечки, Мария Черешева и Кристина Христова – председател на Коалицията за медийна грамотност и проектен ръководител в Асоциацията на европейските журналисти – България. Всички членове на екипа са преминали няколко нива на обучения.

\"\"

Factcheck.bg проверява и твърдения, изпратени от читателите, в случай че има фактологична база, която да бъде проверена; при невъзможност да бъде направена надлежна проверка изпратилите заявка биват уведомени с аргументиран отговор. Ако смятате, че определена информация се нуждае от проверка, можете да сигнализирате на editors@factcheck.bg.

Scroll to Top
Scroll to Top