Акценти от конференцията „Медийна грамотност срещу дезинформацията“
2021-12-05
Миролюба Бенатова и Антоанета Василева в „За медиите (само)критично“ по Дарик
2021-12-18

Обновена методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти на Коалицията за медийна грамотност

Коалиция за медийна грамотност представя обновената методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти след две тестови проучвания и психометричен анализ. Методологията е редактирана в рамките на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, който Коалиция за медийна грамотност изпълнява в партньорство с Център за оценяване в предучилищното и училищното образование и с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани.

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците | КОАЛИЦИЯ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ (gramoten.li)

Методологията е първата подобна в България и ще бъде използвана за провеждане на редовно национално проучване на уменията на гимназистите.

Екипът, който седи зад нея включва:
Проф. Калин Банков, специалист по информационни технологии и измерване и оценяване в образованието в Института по математика към БАН
д-р Светла Петрова, образователен експерт, национален координатор на PISA в България до 2018 г.
Доц. д-р Ралица Ковачева, медиен експерт от Софийски университет
Петър Кънчев, образователен експерт от Център за безопасен интернет
Юлия Мишкова, експерт обучения от Заедно в час

Методиката е първата подобна в България и е подготвена отново в рамките на проект, подкрепен от Фонд Активни Граждани.

Проектът “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Този проект е директно продължение на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ от 2020 г. Целта и на двата проекта е да се подпомогне целенасоченото и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.