logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Кристина Христова, председател на КМГ, за Национално изследване за оценяване на дигитално-медийната грамотност на ученици

Между 10 и 20 януари в България за първи път се провежда национално изследване за оценяване на дигитално-медийната грамотност на десетокласниците. Изследването се провежда чрез тест, който ученици от цялата страна попълват в рамките на 60 минути. Подробности за естеството и предназначението на теста, за целите на националното изследване и за това как ще бъдат използвани резултатите от него представя Кристина Христова – председател на Коалицията за медийна грамотност – в ефира на Радио Пловдив на Българското национално радио. Въпросите задава Екатерина Костова.

\“Тестът използва методологията на ПИЗА. Мерят се реални умения – функционални умения на учениците. Те не са свързани с теоретични знания, а с умения в дадена ситуация учениците да реагират по най-добрия начин спрямо съдържанието или с комуникацията онлайн. Въпросите са изцяло функционално и практически насочени. Тоест, когато имат задание в учебен предмет да намерят информация – как да оценят достоверна ли е информацията или не; когато имат проектна работа – да могат да работят в екип; когато имат някакъв проблем да разрешат онлайн – как да го разрешат по най-добрия начин. […] Тестът се попълва в час по информационни технологии.\“

Сред останалите въпроси, на които дава отговор председателката на Коалицията за медийна грамотност, са доколко и дали ще бъде стресиращ за учениците този тест, какво отражение ще даде на социалните умения на учениците ситуацията от последните две години, как са развивани досега изследваните умения в българските училища, кога се очаква да бъдат обработени и публикувани резултатите от изследването и как ще се използват.

Цялото интервю на Екатерина Костова с Кристина Христова можете да чуете тук

Подробности за параметрите на националното изследване ще намерите тук

Вижте още:
Представяне на проекта Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците, изпълняван от Коалицията за медийна грамотност. с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани. Той е с продължителност 18 месеца.

\"\"

Проектът “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Този проект е директно продължение на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ от 2020 г. Целта и на двата проекта е да се подпомогне целенасоченото и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Заглавно изображение: Jeswin Thomas on Unsplash

Scroll to Top
Scroll to Top