Обучение по медийна грамотност в гр. Търговище събра библиотечни и читалищни служители в РБ “Петър Стъпов”
2022-02-08
Покана за кандидатстване в конкурс: обучение за обучители по медийна грамотност за възрастни хора
2022-02-11

Участвайте в конкурса за авторски медиен продукт #RainBowErasmusContest

Конкурсът се провежда в рамките на проекта “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” (RAINBOW), насочен към насърчаване на социалното включване и позитивните ценности чрез въвеждане на методи от сферата на неформалното учене в училищното образование. Проектът е финансиран от ЕС в рамките на програма Еразъм+.

Ученици от гимназиална степен между 14 и 19 години могат да участват в конкурса RainBowErasmusContest и да спечелят участие в младежки медиен лагер на тема “Европейски ценности” във Варна от 3 до 9 юли напълно безплатно.

Темата на конкурса е “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” и крайният срок за кандидатстване е 22.02.22 г. Участието може да бъде индивидуално или в екип от 2-ма или 3-ма участници.

От участниците се иска да създадат и изпратят в цифров формат авторски медиен продукт (плакат, колаж, инфографика, лого, видео, подкаст, песен) по темата на конкурса. Сътрудничеството с учители и медийни ментори за направата на медийния продукт се насърчава.

Съдържанието на медийния продукт трябва да отговаря на темата на конкурса и да предава значимо послание:

  • Срещу речта на омразата;
  • В противодействие на дискриминацията по различни признаци (възраст; пол; раса; сексуална ориентация и идентичност; етнос; увреждане и др.)
  • За повишаване на осведомеността в обществото относно общоевропейските фундаментални ценности на гражданското общество.

Подробности за конкурса и правила за участие ще намерите тук

А за проекта RAINBOW – тук

Резултатите от проучването по проекта RAINBOW в България бяха представени по време на уебинар, организиран съвместно от Центъра за творческо обучение и Коалицията за медийна грамотност в рамките на “Дни на медийна грамотност 2021”.