logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Покана за кандидатстване в конкурс: обучение за обучители по медийна грамотност за възрастни хора

Конкурсът е част от програмата “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” на Коалицията за медийна грамотност*

Програма „Медийна грамотност за възрастни хора“ обявява прием за подготовка на нови обучители.  Участниците, които преминат успешно обучението, ще могат да водят обучения на възрастни хора по онлайн медийна грамотност като част от екипа на Коалиция за медийна грамотност. 

Бъдещите обучители ще бъдат избрани с конкурс. От тях се изискват интерес и познания в сферата на дигитално-медийната грамотност. Програмата е насочена най-вече към професионални журналисти, но в нея могат да участват и експерти, познаващи съвременните предизвикателства в онлайн пространството.

Конкурсът за подготовка на новите обучители отчита и оценява два водещи фактора: мотивация и професионална автобиография. Селектираните на първи етап участници ще бъдат поканени на интервю.

За участие в програмата ще бъдат избрани 20 кандидати. В края на обучението те ще подготвят своя версия на обучителна програма и екипът на програмата ще избере 5 нови обучители към Коалиция за медийна грамотност на база на представените програми. 

Обучението включва следните умения за възрастни:

  • разбират какъв тип медийно съдържание консумират и какво влияние им оказва то;
  • могат да изброят основните елементи на достоверните и надеждни новини/информация;
  • могат да идентифицират дезинформацията;
  • разбират какви са рисковете, свързани с личната информация, която оставят за себе си;
  • знаят как да разпознават онлайн измами и да се пазят от тях;
  • могат да разпознават основните характеристики на фалшивите профили и тяхното поведение;
  • могат да се придържат към базисни правила при създаване на медийно съдържание.

Структура на обучението: четири модула, включващи и задачи за самостоятелна подготовка. Продължителността на обучението е 8 астрономически часа в продължение на 2 седмици на следните дати:  18 (пт), 21 (пн), 23 (ср) и 25 (пт) март

В края на обучението всеки участник ще представи своя версия на обучителна програма по медийна грамотност за възрастни хора. 

Всички участници в обучението ще получат сертификати за обучители по медийна грамотност на възрастни хора, но само петима ще бъдат поканениза обучители към Коалиция за медийна грамотност. 

Избраните обучители ще преминат през последващо наблюдение на обучение на живо и изнасяне на собствено обучение на живо. За наблюдението и провеждането на обучението те ще получат заплащане и ще бъдат поети и транспортни разходи и настаняване. 

Място на провеждане на обучението: онлайн

Регистрация: Желаещите да кандидатстват за обучението е необходимо да се регистрират чрез попълването на този Формуляр в срок до 28.02.2022 г. 


Инициативата е част от кампанията “Дни на медийна грамотност 2022”

*Програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност с финансовата подкрепа на Фондация “Лъчезар Цоцорков”

Заглавно изображение: NeONBRAND в Unsplash

Scroll to Top
Scroll to Top