logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Какво показа първото проучване на медийната грамотност на учениците в гимназиален етап в България

На 15 юни от 16:00 ч. Коалиция за медийна грамотност ще представи резултатите от първото национално проучване на дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален етап в България. Проучването е осъществено в партньорство с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и с подкрепата на Фонд “Активни граждани” в рамките на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”. Анализът на резултатите ще бъде последван от експертна дискусия.

По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от проучването “Учителските нагласи и практики по отношение на изучаването на медийна грамотност в средните училища”, осъществено от екип на УНСС. Ще бъдат обявени и победителите в конкурса за учители “Медийна грамотност през моя предмет”, организиран от Коалиция за медийна грамотност в рамките на кампанията “Дни на медийна грамотност 2022”. Кампанията се провежда ежегодно от Коалиция за медийна грамотност с подкрепата на Програмата за малки грантове към Посолството на САЩ.

Събитието е с продължителност 150 минути и ще се проведе в зала “Кеплер” на столичния хъб за конференции и обучения Launchee [ЦУМ, бул. Княгиня Мария Луиза 2]. Изисква се регистрация.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

  • Откриване – Антоанета Василева, член на УС на Коалиция за медийна грамотност
  • Представяне на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците” – Кристина Христова, председател на Коалиция за медийна грамотност
  • Представителност на първото национално проучване на дигитално-медийните умения на гимназистите – Неда Кристанова, директор на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование
  • Анализ и препоръки от проучването, представяне на аналитичен доклад – Иглика Иванова, главен експерт медийна грамотност към Коалиция за медийна грамотност
  • Учителските нагласи и практики по отношение на изучаването на медийна грамотност в средните училища – представяне на резултати от проучване – Светла Цанкова, катедра “Медии и обществени комуникации” , УНСС
  • Коментари и дискусия с участието на:
  • проф. Нели Огнянова, Софийски университет “Св. Климент Охридски” ; Емануил Георгиев, Център за безопасен интернет
  • Аксения Бонева, председател Съвета по медийна грамотност към Министерство на културата
  • Награждаване на учителите, отличени в конкурса “Медийната грамотност през моя предмет
  • “Въпроси от журналистите

Кампанията “Дни на медийна грамотност 2022” се организира с финансовата подкрепа на Програмата за малки грантове на Посолството на САЩ в България и с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, УНИЦЕФ България, Фондация “Лъчезар Цоцорков” и Програма “Европа” на Столична община.

Проектът Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците се реализира съвместно от Коалиция за медийна грамотност, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието и науката. Той се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и е директно продължение на проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ от 2020 г. Целта и на двата проекта е да се подпомогне целенасоченото и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Scroll to Top
Scroll to Top