Медийна грамотност за възрастни хора – обучение в гр. Видин
2022-06-15
Методика за дигитално-медийна грамотност измерва ключови компетентности на учениците в X клас и показва дефицити
2022-06-20

Георги Марчев (Factckech.bg) проведе обучение по медийна грамотност за възрастни хора в гр. Видин

На 15 юни в Народно читалище “Цвят – 1870”, гр. Видин се проведе обучение за възрастни хора по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” на Коалиция за медийна грамотност и Фондация “Лъчезар Цоцорков”. 23 души повишиха уменията си да различават достоверни от недостоверни източници на информация, да разпознават фалшиви профили в социалните мрежи, да се предпазват от онлайн измами и от злоупотреба с лични данни. Лектор на обучението беше журналистът Георги Марчев.