logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Европейска инициатива за безопасен интернет – България организира обучение за родители

European Safe Online Initiative е проект, който стъпва върху опита на фламандската инициатива за безопасен онлайн, прилагана в по-широкия контекст на Европейския съюз и по-специално от представители на пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния.

Основна цел на проекта е повишаването на информираността и подготвеността на родителите по теми, свързани с интересите и навиците на съвременните деца по отношение на употребата на информационни и комуникационни технологии и преживяванията им в цифрова среда, така че да могат да подпомагат по-компетентно и уверено развитието на своите деца.

Проектът European Safe Online Initiative се провежда за периода  януари 2020 г. до януари 2023 г. и включва провеждането на обучения за родители.

Обучителните модули предлагат възможност за разглеждане на конкретни проблеми, решаване на викторини, както и самостоятелна работа със специално подбрани интервюта, от които сами да изградите представа за отношението на деца, родители, тийнейджъри и експерт по конкретната тема:

Обучението покрива следните модули

  • Социални медии
  • Кибертормоз
  • Онлайн идентичност
  • Онлайн игри
  • Онлайн връзки и сексуалност

Всеки желаещ може да избере един, два, три, четири или пет курса. Курсовете са безплатни, а обучението се провежда при наличие на 20-25 участника.

Подробности относно проекта, обучителната програма и предстоящите обучения, както и презентации и допълнителни ресурси по всяка от петте теми, застъпени в проекта и обучението, са достъпни свободно в официалния сайт на ESOI на български език.

Scroll to Top
Scroll to Top