logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Factcheck.bg се присъедини към Международната мрежа на проверителите на факти

Платформата за проверка на факти в България Factcheck.bg стана част от Международната мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания Пойнтер в САЩ. IFCN дава възможност за работа в мрежа, изграждане на капацитет и сътрудничество между медийните организации на международно ниво като обединява около 100 организации чрез застъпничество, възможности за финансиране, обучения и събития.

За да стане част от IFCN работата на екипа на Factcheck.bg е преминала преглед и оценка на външни експерти и е квалифицирана като съответстваща на кодекса на принципите на проверителите на факти. Кодексът изисква безпристрастност, честност, прозрачност на финансирането, източниците и методите, както и ясна и открита политика на корекции. Удостоверяването на всяка медия по тези критерии е валидно за една година, след което трябва да бъде преразгледано и подновено.

Factcheck.bg стартира през юни 2021 г. като инициатива на Асоциацията на европейските журналисти за противодействие на нарастващото количество дезинформация в българската медийна среда. Екипът от професионални журналисти проверява твърдения по различни теми от обществено значение, като идентифицира и изобличава подвеждащото и целящо вреда съдържание, разпространявано онлайн.

Factcheck.bg е част и от мрежата на Duke Reporters’ Lab с международни сайтове за проверка на факти, както и от Българската коалиция срещу дезинформацията, учредена в началото на април 2022 г.

Заглавно изображение: International Fact-Checking Network’s code of principles

Scroll to Top
Scroll to Top