logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Разговор с Кристина Христова от Коалицията за медийна грамотност и за значението да разбираш къде, какво и как четеш

Доброто образование е в основата на здравото гражданско общество. Като казвам добро, нямам предвид образование, което подготвя бъдещи звезди на световни олимпиади, а образование, което дава подготовка за реалния живот – как да възприемаме информацията около нас, как да я анализираме, да вземаме позиция, да можем да я защитаваме с аргументи, да разпознаваме механизмите на демокрацията, да си сътрудничим с останалите за общи цели. Т.е. не образование, което кара децата да наизустяват хартиени учебници, а такова, което признава факта, че информацията залива децата ни отвсякъде и е по-важно да ги научим как да плуват в нея и да я използват. Иначе, дезинформацията ще ги отнесе в посока която е опасна за обществото ни.

Кристина Христова, председател на Коалицията за медийна грамотност, в разговор с Мая Стефанова за Виж!

В него Кристина разказва за предисторията и контекста на създаването на Коалицията за медийна грамотност, необходимостта от качествена промяна в начина на преподаване в средното образование, уязвимостта на възрастните хора за пропаганда и въвличане във всякакви заблуди и измами онлайн, поради което обученията по медийна грамотност са не по-малко необходими на тях, отколкото на децата. 

Цялото интервю можете да прочетете тук

Заглавно изображение: 
Кристина Христова на Националната конференция „Медийна грамотност срещу дезинформацията“ 2021 Фотограф: ©Антон Василев

Scroll to Top
Scroll to Top