logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Българо-румънска обсерватория за цифрови медии се присъедини към EDMO

Мрежата EDMO вече обединява всички държави-членки на ЕС чрез шест нови центъра, в т.ч. българо-румънския Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media (Българо-румънска обсерватория за цифрови медии).

Новите центрове се присъединяват след втората покана на Европейската комисия за изграждане на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), чрез която се укрепва и увеличава капацитетът на европейската екосистема в борбата ѝ с дезинформацията.

С шестте новосъздадени EDMO центъра, които се присъединяват към осемте съществуващи, мрежата EDMO разширява покритието си до всички 27 държави-членки на ЕС плюс Норвегия. Новите центрове скоро ще подпишат споразумения за безвъзмездни средства и трябва да заработят до началото на 2023 г. 

Чрез създаването на мултидисциплинарни общности от академични изследователи, проверяващи факти, медийни специалисти и други заинтересовани страни, всеки център ще:

  • Открива и анализира кампании за дезинформация и ще създава съдържание в подкрепа на основните и местни медии и публични органи при разкриването на вредни кампании за дезинформация;
  • Организира дейности за медийна грамотност на национално или многонационално ниво;
  • Осигурява подкрепа на националните органи за наблюдение на политиките на онлайн платформите и екосистемата на цифровите медии

Чрез Програмата за цифрова Европа новите организации ще бъдат подкрепени с около 8 милиона евро от фондовете на ЕС. EDMO и неговите регионални центрове са независими от всеки национален или европейски публичен орган.

Подробна информация за членовете, програмата, структурата и инициативите на EDMO ще намерите тук

Регистрирайте се за бюлетина на обсерваторията тук

Заглавно изображение: http://edmo.eu

Scroll to Top
Scroll to Top