logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Над 200 учители завършиха обучение на Коалицията за медийна грамотност за развиване на дигитални-медийните умения на гимназистите

В общо 11 обучителни сесии, осъществени през декември 2022 г. и януари 2023 г., над 220 преподаватели от цялата страна завършиха обучението на Коалицията за медийна грамотност за развиване на дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален курс. То е базирано на методиката, разработена от екипа от учители в рамките на проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани [www.activecitizensfund.bg].

Малко над 190 учители взеха участие в осемте обучителни сесии, проведени онлайн на 17 декември 2022 г. и на 14 януари 2023 г. 38 учители от цялата страна получиха своите сертификати, след като участваха в проведените на 28 януари 2023 г. три паралелни обучителни сесии на живо. Те се състояха във втората част на конферентното събитие, организирано от Коалицията за медийна грамотност и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в последната събота на януари 2023 г. във връзка с приключването на проекта „Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците“ и издаването на методическото ръководство за учители „Как да развиваме дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален курс“.

Корица на ръководството за развиване на дигитално-медийните умения на учениците
Наръчникът е публикуван в официалната уебстраница на Коалицията за медийна  грамотност със свободен достъп през февруари 2023 г. Той е апробиран в периода октомври–ноември 2022 от 11 учители в 4 български училища и е основният ресурс на проведените през декември 2022 г. и януари 2023 г. обучения за учители. Сертифицираните учители придобиват необходимата квалификация да прилагат методиката за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите в учебните часове по предметите, които преподават. Автори на наръчника са четирима от преподавателите, участвали в апробацията, в т.ч. ръководителят на проекта Петър Кънчев –  автор на образователни методики и образователен консултант. Екипът, разработил наръчника, е екипът от обучители на първите обучени по методиката учители.

За мен бе истинско удоволствие! Приповдигнатото настроение по време на откриването на събитието, изключително ценните съвети и актуалните новости при обучението, повишиха и моята мотивация за работа. Още днес (понеделник) ще приложа част от това, което научих. Днес учениците ще правят визитна картичка на атом на химичен елемент от IIA  група на периодичната система. Ще работят в екип, ще търсят информация. Използвах наръчника и записките си, за да се ориентирам с разписването на уменията, критериите и съдържанието, като разбира се съм го адаптирала към нивото на учениците си, но идеята се появи след обучението ми при Вас – БЕЗЦЕННО Е ЗА МЕН! 

Старши учител по биология и химия в СПГЕ „Джон Атанасов“

Благодаря за възможността да участвам в конференцията вчера. Обучението следобед беше полезно за мен във връзка с начините на оценяване и проследяване напредъка на учениците при работа в екип, работа по проекти и т.н. Ще работя и с Наръчника. За мен това е полезно, тъй като в СГСАГ „Христо Ботев“ ръководя клуб „Дигитално гражданство“ Успех в бъдещите ви начинания и проекти!

Учител в СГСАГ „Христо Ботев“

Кадри от обученията в Софийския университет

Онлайн обучение с Лилия Бориславова

Онлайн обучение с Преслава Пейчева

Онлайн обучение с Петър Кънчев

Онлайн обучение с Теменужка Георгиева

Обучение с Илияна Борисова

Екранни снимки от онлайн обученията по методиката , проведени на 17.12.2022 и 14.01.2023 г.
Кадри от конференцията на 28 януари

За проекта:

Конференцията се организира от Коалицията за медийна грамотност и Софийския университет и отбелязва завършването на проекта проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност в рамките на 18 месеца с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство.

Проектът стартира през септември 2021 г. и включва национално пилотно тестване на учениците, осъществено през януари 2021 г., разработването на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците в 10 клас през всички образователни предмети и подготовката на 200 учители от цялата страна.

В дългосрочен план проектът ще допринесе за цялостната промяна в начина на преподаване и ще повиши уменията на младите хора, необходими за критично, уверено, автономно, отговорно и активно взаимодействие с информация, медийно съдържание и комуникация онлайн.

За обученията:

През декември и януари Коалицията за медийна грамотност организира обучения за преподаватели по общообразователни и специализирани предмети в гимназиален етап в средните училища в България по проекта “Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците”.

Обучението е тестово и след приключване на първия етап от тестването му Коалицията за медийна грамотност, Министерството на образованието и науката и Министерството на културата ще договорят параметрите за продължаването му като част от професионалното обучение на учителите.

Обучението стъпва върху методите за обучение на учители на Центъра за безопасен интернет, адаптирани спрямо възрастта на учениците в гимназиален етап и учебните им програми. В разработването на модула участват експерти в областта на училищната педагогика, медийната грамотност и онлайн преподаването.

Обученията съчетават теоретична подготовка и техническа компетентност, включват практически казуси и завършват с разработването на примерен урок според областта на преподаване на всеки учител.

Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието на методиката и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на методиката и на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Снимки: Коалиция за медийна грамотност

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top
Scroll to Top