logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Покана за регионални партньори по програма „Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот“

Покана за регионални партньори по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот”

Програмата се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков”.

Продължителност: март 2023май 2023

Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора и деца, които вече имат достъп до интернет през смартфони, но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали в интернет.

Тази група е особено уязвима в социалните мрежи, тъй като нейните представители нямат изградени познания за злоупотребите в тези нови канали. В същото време те са активни хора, които имат желание да се включват в обществените дебати, но често са оставени извън фокуса на националните политики за включване. Възрастните хора, особено по време на пандемията, бяха изложени на сериозна социална изолация, която онлайн комуникацията, може да компенсира до голяма степен. Именно за това, те трябва да се чувстват сигурни и уверени, да участват и онлайн в социалния живот на общността.

Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация през социалните мрежи за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществените теми на деня. Програмата е съобразена с целевата група, като развива през практически дейности и дискусии базови умения, без да затруднява излишно възрастните хора.

Програмата е с продължителност 3 часа и покрива следните теми:

    • Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на информация;

    • Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи;

    • Как да се предпазим от онлайн измами;

    • Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн

Обученията са напълно безплатни за участниците. Ако вашата библиотека, читалище, община или гражданска организация, иска да стане домакин на подобно обучение, може да заявите интерес в този формуляр

Търсим партньори в Кърджали, Сливен, Севлиево, Плевен. Ако имате интерес, можете да се запишете чрез тази анкета, след което ще Ви се обадим за съседване.

Заглавно изображение: © Коалиция за медийна грамотност
Кадър от обучение за възрастни в гр. Стара Загора с Велизара Цонева, 2022 г.

Scroll to Top
Scroll to Top