logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Търсим Експерт комуникации и организиране на събития 

Коалиция за медийна грамотност (КМГ) е неправителствена организация, работеща за развитието на медийната грамотност през системата на формалното и неформалното образование в България. Основните ни дейности са насочени в областта на провеждането на кампании и обучения и разработването на ресурси по медийна грамотност.

КМГ търси да попълни екипа си с експерт комуникации и организиране на събития.

Какви са отговорностите: 

 • Отговаря за комуникациите на сдружението
 • Отговаря за поддържането на сайта на сдружението и социалните му мрежи
 • Подпомага организирането на събития и обучения
 • Развива и поддържа медийни партньорства

Какви са изискванията:

 • Журналистически опит е силно предимство
 • Отлични писмени умения
 • Опит в подготовката на промоционални материали – умения за боравене с инструменти като Канва или други инструменти за визуализация
 • Добро познаване на социалните мрежи
 • Опит в организирането на събития

Какво предлагаме:

 • Възможност за работа в организация в обществена полза
 • Динамични и интересни проекти, свързани с обучения в цялата страна с различни възрастови групи
 • Работа на половин работен ден от вкъщи с регулярни срещи с екипа на живо
 • Заплащане в размер 1500 лв краен разход за работодател на граждански договор

При интерес изпратете CV на info@gramoten.li до 18 април 2023 г.

КМГ не допуска дискриминация по никакъв признак и всеки, който притежава необходимите знания и умения, е подходящ кандидат. Екипът на КМГ ще се свърже само с одобрените кандидати.

Scroll to Top
Scroll to Top