logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Учители по всички предмети придобиха знания и умения да използват Уикипедия в учебния процес

Над 60 учители от цялата страна се регистрираха, а близо половината завършиха обучението „С Уикипедия в класната стая“, чието пилотно издание се проведе в три части между 22 и 29 април 2023 г.

Обучението е един от акцентите в програмата на кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“, която се провежда в периода март-април за шеста поредна година. То въвежда преподавателите в природата, философията, спецификите, принципите и необятния потенциал на Уикипедия за развиване на критичното мислене и културата на участие, и за придобиване на знания и умения по забавен, вдъхновяващ и творчески начин. Обучението е подходящо за учители, педагози, психолози и образователни специалисти, работещи с деца във всички образователни степени, а заложените цели и очакваните резултати от него са да допринесе за формирането и надграждането на медийната и информационната грамотност и IT уменията на учениците чрез методите на ученето чрез правене и работа в сътрудничество.

„С Уикипедия в класната стая“ е най-новата обучителна програма на Коалицията за медийна грамотност, насочена към учителите в българските училища и подходяща както за интегриран подход към развиването на медийна и информационна грамотност в часовете по общообразователни и специализирани предмети, така и за клубове по интереси и друга неформална учебна дейност, посветена на взаимодействието с медийно съдържание, уеб ресурси и инструменти за създаване на цифрово съдържание.

Програмата е с продължителност шест часа (три модула от по два часа) и дава необходимата подготовка – под формата на знания, методи и ресурси – за използването на Уикипедия в учебния процес – от работа в клас, през задания за самостоятелна работа и проекти за групова работа за оценяване на знанията и уменията на учениците, до провеждане на тематични кампании и състезания.

Повече от 90% от учителите, попълнили анкетната карта за обратна връзка след края на обучението, оцениха програмата като много полезна за работата им и отговориха, че биха я препоръчали на свои колеги. Учителите, взели участие в най-малко два модула, получиха сертификати.

Благодаря за изключително полезното обучение! Мотивирана съм да предам нататък това, което научих от Вас!“ – начален учител
Сърдечни благодарности за полезното и интересно обучение! Заразихте ме с ентусиазъм!“ – учител по компютърно моделиране:
Ползотворно и целенасочено обучение!“ – учител по български език и литература в прогимназиален курс
Педагогически съветник „Начален етап“: Получих ценна информация! Сърдечно благодаря!
С удоволствие ще се включа отново! Темите винаги са интересни и лекторите на ниво! Сърдечно благодаря!“ – преподавател по Информационни технологии, Основи на алгоритмите, Уеб дизайн, Компютърна графика и дизайн в гимназиален етап

Заглавно изображение: Hostinger

Кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“ се осъществява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България по програмата „Малки грантове“. Кампанията осъществява в партньорство с Фондация "Лъчезар Цоцорков", Министерството на културата, Представителството на Европейската комисия в България и Бюрото на Европейския парламент в България, УНИЦЕФ България и Заедно в час.
Медийни партньори на кампанията
Scroll to Top
Scroll to Top