logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Коалиция за медийна грамотност кани граждански организации да се включат в Програма за дигитален активизъм и малки грантове

Програмата за дигитален активизъм на TechSoup Network има за цел да предостави многостранна подкрепа на организациите на гражданското общество, като повиши капацитета им да се справят със заплахите, създавани от дезинформационни кампании.
Фокусът на програмата е върху организациите на гражданското общество, работниците на първа линия и активистите, работещи с уязвимите общности, които са най-честата цел на пропагандата. Програмата се фокусира върху, но не се ограничава до следните области на работа: подкрепа на демокрацията, миграция, климат, правата на жените и LGBTQ+.

В рамките на програмата за дигитален активизъм, организациите ще имат възможност да участват в обучения, базирани на техни специфични нужди, индивидуални консултации и вътрешен конкурс за малки грантове, насочени срещу дезинформацията в тяхната област.

Мрежата на TechSoup Network включва организации от Чехия, Естония, Латвия, Литва, Северна Македония, Сърбия, Косово, Полша, Румъния, България, Молдова и Словакия. Програмата се подкрепя от Google.org и се ръководи от TechSoup в тясно сътрудничество с партньорите на TechSoup Network.

Организациите, които бъдат одобрени да участват в програмата:
– Ще направят анализ на нуждите си в областта защита срещу дезинформацията с експерт от – Коалиция за медийна грамотност (КМГ);
– Ще подготвят собствени пътни карти за това какви умения искат да развият в екипа си, отново с експерт на КМГ;
– Ще участват в общо обучение на база идентифицирани общи нужди за придобиване на умения;
– Ще получат индивидуална консултация и индивидуално обучение по специфични за тях теми, свързани с противодействието на дезинформацията.
– Ще участват във вътрешен конкурс за мрежата за малки грантове в размер между 3 500 – 15 000 щатски долара.

Ще бъдат избрани 5 организации на гражданското общество, които ще могат да се включат в програмата.
За да подадете заявка за участие в програмата, попълнете този ФОРМУЛЯР
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2023

Какво се очаква от вас в периода на проекта:
– Анализ и подготовка на пътна карта за нуждите на организацията ви за дигитална сигурност и противодействие на дезинформационни кампании. В тази дейност ще бъдете подпомогнати от експерт от КМГ, който ще ви води в целия процес;
– Участие в откриваща среща за мрежата;
– Участие в едно общо обучение за всички пет организации на база идентифицирани общи нужди от пътните им карти;
– Провеждане на едно индивидуално обучение за вашия екип за повишаване на капацитета на организацията ви срещу дезинформационни заплахи;
– Участие в конкурс за малки грантове за противодействие на дезинформацията във вашата област;
– Участие в една среща за общността, в рамките на която ще бъдат обсъдени резултатите от програмата.
– Период на изпълнение за всички дейности е: октомври, 2023 г. – ноември, 2024 г.

За повече информация: Кристина Христова, тел.: 0899817659 и на info@gramoten.li.

Мрежата е част от Програмата за дигитален активизъм, поддържана от TechSoup Europe и изпълнявана от Funky Citizens и Коалицията за медийна грамотност.

Scroll to Top
Scroll to Top