logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Обученията по медийна грамотност за възрастни хора на КМГ са включени в Наръчника за добри практики по правата на възрастните хора на фондация Лале

Обученията по медийна грамотност за възрастни хора, които Коалиция за медийна грамотност (КМГ) разработи и прилага през последните три години, са включени като пример за успешна и ефективна програма в Наръчника за добри практики по правата на възрастните хора на фондация Лале.

Обученията на КМГ се провеждат от 2021 г. в сътрудничество с регионални читалища и библиотеки в цялата страна и с участието на доказани имена в журналистиката, които се включват като лектори и споделят ценен опит от работата си. Целта на програмата е да помогне на възрастни хора, които са „новодошли“ в дигиталния свят, да се научат да проверяват източниците на информация, които използват, да разпознават дезинформацията и пропагандните новини, да защитават личните си данни в интернет.

Наръчникът за добри практики по правата на възрастните хора представя основни международни и европейски документи и конвенции, свързани с правата на човека. Той е създаден в рамките на проекта „Защита на законовите и човешки права на възрастните хора чрез активно гражданство и междупоколенчески подход“ и съдържа добри практики от дейността на организации, които работят по проекти, свързани с темата. 

От фондация Лале напомнят, че приемат кандидатури за конкурса „Проект на годината 2023“. Той е насочен към проекти на граждански организации за социално включване, подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора в България, реализирани през 2023 година, без значение от размера и източника на финансиране, мястото на изпълнение, вида на дейностите или хората, за които са замислени. 

По традиция доказани професионалисти в бизнеса, медиите и изкуството ще определят наградите. Те ще оценят представените проекти по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на хората от целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Организации и лица са поканени да номинират проекти, като изпратят попълнен формуляр и няколко снимки от дейностите на info@tulipfoundation.net  до 23 февруари 2024 година.

Scroll to Top
Scroll to Top