logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Програмата включва методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, независимо от избрания предмети, кратък обучителен курс и наръчник за учители с урочни планове.

През 2020 г. Коалиция за медийна грамотност разработи индекс и методика за измерване на уменията по медийна грамотност в училище. И двата инструмента получиха подкрепа от страна на Министерството на образованието и Министерството на културата и бяха апробирани в училищата към двете министерства.

На тази основа през 2022 г. се проведе национално проучване на уменията по медийна грамотност, което идентифицира дефицитите и помогна да се насочат усилията за разработване на конкретни мерки и инструменти съобразно с тях. Въз основа на резултатите от проучването и заложените умения в индекса експертен екип разработи методика за преподаване на медийна грамотност през учебните програми като интегрална част от целия образователен процес, апробирана от учители в 4 български училища. Над 200 учители преминаха успешно и оцениха високо обученията по методиката, организирани от Коалицията за медийна грамотност през декември 2022 и януари 2023 г., а част от тях вече я прилагат в учебния процес.

Наръчникът „Как да развиваме дигитално-медийни умения в гимназиален курс“, който допълва програмата, е предназначен за учители и представя мултидисциплинарна методика за развиване на дигитално-медийните умения на гимназистите. Той е създаден и тестван в реални учебни условия от действащи учители и образователни експерти и има изцяло практическа насоченост с включените в него примери, инструменти, ресурси и учебни планове.

Коалиция за медийна грамотност продължава да развива тази програма като предоставя възможност за провеждане на обучения за учители в малки групи (до 15 учители). Ако сте преподавател, педагогически специалист или част от ръководството на учебно заведение и искате да участвате в обучение на Коалицията за медийна грамотност по тази програма или да организирате такова обучение във Вашето училище, можете да се свържете с нас на info@gramoten.li.

Официални партньори

Scroll to Top
Scroll to Top