logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Учене през целия живот

Програмата за учене през целия живот на Коалиция за медийна грамотност е насочена към възрастни хора, които използват интернет и социални мрежи (Фейсбук или други), но все още не познават достатъчно добре рисковете там, както и какви са техните възможности за по-пълноценно общуване.

Програмата за учене през целия живот на Коалиция за медийна грамотност е насочена към възрастни хора, които използват интернет и социални мрежи (Фейсбук или други), но все още не познават достатъчно добре рисковете там, както и какви са техните възможности за по-пълноценно общуване.

Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспиративни теории, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация в социалните мрежи за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществени теми.

“Учене през целия живот” е активна и през годините е подкрепяна от различни партньори. Коалицията за медийна грамотност получава подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков“ при реализирането на първото издание на проекта, което започва в края на септември 2021 г. и приключва през септември 2022 г. В този период са обучени 461 възрастни хора, включително ментори и нови обучители. Сред обучените има библиотечни и читалищни служители, учители, здравни медиатори, доброволци, работещи с деца в институциите, синдикални лидери. Програмата е подкрепена и от Столична община – Програма “Европа” 2021 и Район Лозенец.

През последващо издание в периода февруари – май 2023 г., отново подкрепено финансово от Фоднация “Лъчезар Цоцорков”, програмата е обновена и обучение по нея преминават над 200 възрастни хора в шест населени места във всички шест района на България.

Ключови партньори в развитие на обучителната програма са както библиотеки и читалища от цялата страна, така и журналисти, които са сертифицирани от Коалицията за медийна грамотност като обучители. Такива са Миролюба Бенатова, Ангел Георгиев, Велизара Цонева, Георги Марчев, Росен Цветков, Павла Стефанова, Мирела Петкова. 

Коалиция за медийна грамотност активно търси партньори от страната, които биха искали да бъдат домакини на подобно обучение за възрастни хора. Ако сте представител на библиотека, читалище, пенсионерски клуб, или друго учреждение, можете да се свържете с нас на info@gramoten.li.

Официални партньори

Scroll to Top
Scroll to Top