logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Медийна грамотност през дистанционно обучение

В рамките на програмата е разработен наръчник за преподаване на медийна грамотност чрез дистанционното обучение за ученици между 5 и 7 клас.

Коалиция за медийна грамотност си сътрудничи с Центъра за безопасен интернет и Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода декември 2020 – август 2021 г.

В рамките на програмата е разработен наръчник за преподаване на медийна грамотност чрез дистанционното обучение за ученици между 5 и 7 клас. Наръчникът е достъпен за свободно използване от всеки.

Уроците могат да бъдат прилагани в час на класа, информационни технологии, български език и литература и история, но принципите, върху които стъпват уроците, са подходящи за всеки учебен предмет. Те са насочени към развитието на критичното мислене, търсене и анализ на информация, екипна работа, решаване на проблеми, създаване на позитивно и качествено дигитално съдържание и етично и безопасно общуване в онлайн среда.

Програмата е разработена с с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ в рамките на проект, включващ провеждането на обучения за учители.

Ако сте учител или представител на ръководството на училище и бихте искали да преминете обучение за методиката на преподаване на медийна грамотност онлайн или онлайн, в подкрепа на която е създаден наръчникът, можете да се свържете с нас на info@gramoten.li.

Scroll to Top
Scroll to Top