logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Програми

education, online learning, icon-5600987.jpg

Медийна грамотност през дистанционно обучение

Медийна грамотност през дистанционно обучение В рамките на програмата е разработен наръчник за преподаване на медийна грамотност чрез дистанционното обучение за ученици между 5 и 7 клас. Коалиция за медийна грамотност си сътрудничи с Центъра за безопасен интернет и Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода декември 2020 […]

Медийна грамотност през дистанционно обучение Read More »

С Уикипедия в класната стая

С Уикипедия в класната стая Програмата използва целия обем от знания, създаден от общностите на движението Уикимедия, и позволява да бъде адаптирана лесно към съответните местни образователни системи и начин на работа на учителите. В рамките на кампанията “Дни на медийна грамотност 2023”, реализирана с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България, Коалицията за

С Уикипедия в класната стая Read More »

ai generated, woman, teacher-8663329.jpg

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците Програмата включва методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, независимо от избрания предмети, кратък обучителен курс и наръчник за учители с урочни планове. През 2020 г. Коалиция за медийна грамотност разработи индекс и методика за измерване на уменията по медийна грамотност в училище.

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците Read More »

Учене през целия живот

Учене през целия живот Програмата за учене през целия живот на Коалиция за медийна грамотност е насочена към възрастни хора, които използват интернет и социални мрежи (Фейсбук или други), но все още не познават достатъчно добре рисковете там, както и какви са техните възможности за по-пълноценно общуване. Програмата за учене през целия живот на Коалиция

Учене през целия живот Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top