logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

дистанционно обучение

Преподаватели преминаха обучителната програма \“Медийна грамотност през моя предмет\“

Към общността \“Дигитални звезди\“ се присъединиха още 12 преподаватели от различни краища на страната, след като преминаха успешно през обучението \“Медийна грамотност през моя предмет\“. Курсът се проведе в две онлайн сесии по обучителната програма, създадена с подкрепата на Фондация \“Америка за България\“, която включва и наръчника „Медийна грамотност през дистанционно обучение“. Това обучение е […]

Преподаватели преминаха обучителната програма \“Медийна грамотност през моя предмет\“ Read More »

Повече от 30 учители станаха \“Дигитални звезди\“ в рамките на обучението \“Медийна грамотност през моя предмет\“

\“Медийна грамотност през моя предмет\“ е практическа обучителна програма, която подготвя учителите да развиват медийната грамотност на своите ученици, независимо от предмета или от средата – онлайн или на живо. Близо 50 преподаватели от цялата страна (от над 85 регистрирани) взеха участие в курса, воден от двама обучители  – д-р Емануил Георгиев и Ангел Георгиев.

Повече от 30 учители станаха \“Дигитални звезди\“ в рамките на обучението \“Медийна грамотност през моя предмет\“ Read More »

Коалиция за медийна грамотност подготви наръчник по медийна грамотност за учителите

Наръчникът може да се прилага както за присъствено, така и за дистанционно обучение Коалиция за медийна грамотност подготви нов наръчник за преподаване на медийна грамотност през различни учебни предмети. Той включва 9 примерни урока, които могат да бъдат прилагани както през дистанционно, така и при присъствено обучение. Наръчникът „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ стъпва на принципите

Коалиция за медийна грамотност подготви наръчник по медийна грамотност за учителите Read More »

Обучения „Медийна грамотност през моя предмет“. Подготовка на учители към общността „Дигитални звезди“

През юни и юли 2021 г. ще се проведе поредица от онлайн обучения на учители, които ще бъдат включени в общността на Коалиция за медийна грамотност „Дигитални звезди“. Програмата насърчава развитието на умения за преподаване на медийна грамотност независимо от учебния предмет. Настоящата серия обучения „Медийна грамотност през моя предмет“ е насочена към учителите от

Обучения „Медийна грамотност през моя предмет“. Подготовка на учители към общността „Дигитални звезди“ Read More »

Коалицията за медийна грамотност започва проект „Медийна грамотност през дистанционно обучение“

Коалицията за медийна грамотност разработва методика за развитие на медийна грамотност през дистанционно обучение, приложима за ученици от прогимназиален етап. Методиката е част от проект, който КМГ изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Методиката използва основните

Коалицията за медийна грамотност започва проект „Медийна грамотност през дистанционно обучение“ Read More »

Подобряване на цифровите умения и компетентности – стратегическа цел и в Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК за 2021—2027 г.

Правителствата, институциите за образование и обучение, частният сектор и обществеността трябва да бъдат ангажирани в насърчаването на висококачественото и приобщаващо цифрово образование, а политиките в областта на цифровото образование да бъдат по-добре свързани, като ЕС може да допринесе за осъществяването на тази дейност на всички равнища. Това се казва в Съобщението на Комисията до Европейския

Подобряване на цифровите умения и компетентности – стратегическа цел и в Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК за 2021—2027 г. Read More »

networks, people, users-3017395.jpg

DigCompEdu CheckIn – инструмент за самооценка на преподаватели

Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите DigCompEdu е използвана като основа за разработване на инструмент за самооценка, предназначен за учители в начален и среден курс на образование, академични преподавали и обучители на възрастни и учители (непрекъснато професионално развитие). Към 2020 година DigCompEdu CheckIn се тества предварително с малки групи преподаватели в различни европейски държави

DigCompEdu CheckIn – инструмент за самооценка на преподаватели Read More »

Дистанционното обучение от гледна точка на родителите: Повече разбиране и повече уважение към учителите

Дистанционното обучение е довело до повишаване на участието на родителите в учебния процес, а по-честото общуване и по-голямото включване на родителите е довело до по-добро разбиране на труда на учителите и повече уважение към тях. В периода 29 март – 1 април 2020 г. Асоциация Родители проведе онлайн допитване сред родителите на деца в предучилищна

Дистанционното обучение от гледна точка на родителите: Повече разбиране и повече уважение към учителите Read More »

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация

В края на май и началото на юни т.г. Коалицията за медийна грамотност проведе две допитвания на тема дистанционно обучение и медийна грамотност – до учителите и до учениците. Проучванията са осъществени с финансовата подкрепа на Американското посолство в България в рамките на Дни на медийна грамотност 2020. Кампанията  стартира в началото на февруари и е подкрепена от

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация Read More »

Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците

Едва 30% от учениците в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са извършвали работа с различни източници, след като са били запознати с методите и критериите, които трябва да прилагат. Този процент намалява на 22%, когато бъдат сегментирани ученици, които са прилагали тези знания за изпълнението на задача, свързана със създаване на съдържание с цел

Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top