logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

европейска комисия

Медийна грамотност за всички европейски граждани – цел и средство в плановете за действие за медиите и демокрацията на ЕК

Медийната грамотност трябва да бъде интегрирана в училищните програми, за да се даде възможност на децата да използват отговорно медийните услуги и да бъдат по-добре подготвени да се справят със заплахите на онлайн насилието и дезинформацията. Това е едно от заключенията, включени в Плана за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията на медиите на […]

Медийна грамотност за всички европейски граждани – цел и средство в плановете за действие за медиите и демокрацията на ЕК Read More »

Подобряване на цифровите умения и компетентности – стратегическа цел и в Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК за 2021—2027 г.

Правителствата, институциите за образование и обучение, частният сектор и обществеността трябва да бъдат ангажирани в насърчаването на висококачественото и приобщаващо цифрово образование, а политиките в областта на цифровото образование да бъдат по-добре свързани, като ЕС може да допринесе за осъществяването на тази дейност на всички равнища. Това се казва в Съобщението на Комисията до Европейския

Подобряване на цифровите умения и компетентности – стратегическа цел и в Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК за 2021—2027 г. Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top