logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

ЕК

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 2021

На 12 ноември Европейската комисия публикува изданието на Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г. Чрез докладите на DESI от 2014 година насам Европейската комисия наблюдава напредъка, постигнат в държавите-членки на ЕС, в четири основни области (и общо 33 показателя): областта на цифровата конкурентоспособност при човешкия капитал, широколентова […]

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 2021 Read More »

Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС

И през 2020 България се нарежда на последно място в Индекса за цифрова икономика и общество (DESI) на Европейската комисия. Индексът отчита цифровото развитие и конкурентоспособност на 27-те държави членки на ЕС и Обединеното кралство чрез измервания в областите свързаност, човешки капитал, използване на интернет, интеграция на цифрови технологии, цифрови обществени услуги. България се справя

Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top