logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

изследване

Кристина Христова, председател на КМГ, за Национално изследване за оценяване на дигитално-медийната грамотност на ученици

Между 10 и 20 януари в България за първи път се провежда национално изследване за оценяване на дигитално-медийната грамотност на десетокласниците. Изследването се провежда чрез тест, който ученици от цялата страна попълват в рамките на 60 минути. Подробности за естеството и предназначението на теста, за целите на националното изследване и за това как ще бъдат […]

Кристина Христова, председател на КМГ, за Национално изследване за оценяване на дигитално-медийната грамотност на ученици Read More »

Децата в медиите. Онлайн представяне на академично проучване 

Как медиите отразяват деца в България? Какви са нагласите на журналистите и на студентите, що се отнася до децата, техните права и медийно присъствие или отсъствие? На тези важни въпроси дава отговори академично проучване, осъществено от медийни изследователи от журналистическия факултет на Софийския университет –  доц. дн Вяра Ангелова, доц. д-р Жана Попова и проф. дсн

Децата в медиите. Онлайн представяне на академично проучване  Read More »

Как взаимодействат българските деца с медии? Изследване на УНИЦЕФ България представя важни данни и изводи

Децата и младите хора в България използват интензивно социални мрежи, предпочитат да се забавляват и да общуват помежду си, отколкото да участват в дискусии, да създават собствено съдържание и да учат; получават информация едновременно от няколко източника, включително телевизия, доста по-малко посещават сайтове, различни от социални мрежи, слабо се интересуват от новини и публицистика както

Как взаимодействат българските деца с медии? Изследване на УНИЦЕФ България представя важни данни и изводи Read More »

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация

В края на май и началото на юни т.г. Коалицията за медийна грамотност проведе две допитвания на тема дистанционно обучение и медийна грамотност – до учителите и до учениците. Проучванията са осъществени с финансовата подкрепа на Американското посолство в България в рамките на Дни на медийна грамотност 2020. Кампанията  стартира в началото на февруари и е подкрепена от

Едва 8% от учителите са провели обучение за проверка на източници на информация Read More »

Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците

Едва 30% от учениците в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са извършвали работа с различни източници, след като са били запознати с методите и критериите, които трябва да прилагат. Този процент намалява на 22%, когато бъдат сегментирани ученици, които са прилагали тези знания за изпълнението на задача, свързана със създаване на съдържание с цел

Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците Read More »

Изследване на УНИЦЕФ България хвърля светлина върху отношението на тийнейджърите към информацията и медиите по време на извънредното положение

В ситуация на криза тийнейджърите проявяват предпочитание към официалните български източници на информация и на следенето на официално оповестяваните данни. Този факт поставя още по-голяма отговорност върху официалните институции да предоставят точна, ясна и последователна информация в ситуацията на криза. Това е един от изводите, направени на базата на анкета сред 810 тийнейджъри в България

Изследване на УНИЦЕФ България хвърля светлина върху отношението на тийнейджърите към информацията и медиите по време на извънредното положение Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top