Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС

И през 2020 България се нарежда на последно място в Индекса за цифрова икономика и общество (DESI) на Европейската комисия. Индексът отчита цифровото развитие и конкурентоспособност на 27-те държави членки на ЕС и Обединеното кралство чрез измервания в областите свързаност, човешки капитал, използване на интернет, интеграция на цифрови технологии, цифрови обществени услуги. България се справя […]

Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС Read More »