logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

медийна свобода

Влошаване на резултатите на България и в Мониторинга на медийния плурализъм за 2021 г.

Центърът за медиен плурализъм и медийна свобода към Европейския университетски институт във Флоренция публикува четвъртото издание на Мониторинга на медийния плурализъм (MPM), което обхваща всички държави членки на Европейския съюз, плюс Албания, Черна Гора, Република Северна Македония, Сърбия и Турция. MPM2021 отразява здравето на медийните екосистеми през 2020 година, като идентифицира, изяснява и измерва различните […]

Влошаване на резултатите на България и в Мониторинга на медийния плурализъм за 2021 г. Read More »

Медийна грамотност за всички европейски граждани – цел и средство в плановете за действие за медиите и демокрацията на ЕК

Медийната грамотност трябва да бъде интегрирана в училищните програми, за да се даде възможност на децата да използват отговорно медийните услуги и да бъдат по-добре подготвени да се справят със заплахите на онлайн насилието и дезинформацията. Това е едно от заключенията, включени в Плана за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията на медиите на

Медийна грамотност за всички европейски граждани – цел и средство в плановете за действие за медиите и демокрацията на ЕК Read More »

MPM 2020: Медийната грамотност като индикатор за социалното включване в България

В края на юли Европейският университетски институт във Флоренция публикува резултатите от най-новото издание на проучването Мониторинг за медиен плурализъм за държавите от ЕС, Албания  и Турция. Тази година България е в зона със среден риск по базовите показатели и висок риск по останалите показатели (вж таблица 1). Резултатите са влошени, като една от причините

MPM 2020: Медийната грамотност като индикатор за социалното включване в България Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top