logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

методика

Приключи тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

През октомври 2020 година се проведе тестово проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти, базирана на методиката за оценка на глобални компетентности на PISA. Огромният интерес към тестването надхвърли капацитет на системата, поради което затварянето й изпревари с няколко дни първоначално обявения краен срок – 6 ноември. Предстои обработка на […]

Приключи тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти Read More »

Участвайте в тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

През октомври 2020 година започва тестово проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти. Тя е базирана на методиката за оценка на глобални компетентности на PISA и представлява интегриран инструмент за ефективно противодействие на дезинформацията и поляризацията в модерните общества. Участвайте в тестовото проучване за умения по медийна грамотност на гимназисти

Участвайте в тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти Read More »

Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти

Име на проект: „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ Изпълнител: Коалиция за медийна грамотност Период: 29.01.2020 – 29.09.2020 Подкрепа: Фонд Активни граждани България, Схема за малки инициативи Проектът „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ ще създаде единен национален индекс за умения по медийна

Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top